PR Kelčský Javorník

Přírodní rezervace Kelčský Javorník byla vyhlášena v roce 1976 na rozloze 41,61 ha. Tvoří příkré severní úbočí nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů, Kelčského Javorníku (864,7 m n. m.).

Přírodní rezervace se nachází na severním úbočí Kelčského Javorníku, v nadmořské výšce 550–864 m, 3 km západně od Rajnochovic. Na území rezervace se dostanete z Podhradní Lhoty po zelené turistické značce po 6 km.

Důvodem ochrany je původní pralesovitý porost horských bučin a javořin na suťovém svahu s karpatskou květenou. Geologickým podkladem jsou vrstvy pískovců a slepenců na jílovcích.
Hlavními druhy stromového patra jsou javor klen, buk lesní, jasan ztepilý, přimísen je jilm horský a jedle bělokorá. V porostu najdeme různé druhy kapradin, starček vejčitý, měsíčnici vytrvalou, kyčelnici cibulkonosnou a devítilistou, lilii zlatohlavou.

Z živočichů se vyskytují skokan hnědý, mlok skvrnitý, ropucha obecná, z ptactva pak strakapoud bělohřbetý, holub doupňák a hřivnáč, pěvuška modrá, lejsek malý.

Lesní porosty, staré asi 160 let, začaly ve vrcholové partii rezervace na přelomu let 1978–1979 odumírat, zřejmě vlivem exhalátů z ostravské průmyslové aglomerace. V následujících letech byla vrcholová partie vytěžena a po neúspěšné výsadbě listnáči osázena smrkem. V současné době probíhá postupná náhrada smrčin výsadbou buku a javoru. Ostatní porosty jsou ponechány bez zásahu přirozenému vývoji.

O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s Českomoravským sdružením pro ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem.

Adresa

PR Kelčský Javorník
768 71 Rajnochovice

Kontakt

telefon: +420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz

Kontaktní osoba

Informační centrum

Najdete v okolí

Turistické cíle

Rozhledna Kelčský Javorník Rajnochovice
0.1 km
mapa
Zřícenina hradu Šaumburk Podhradní Lhota
2.3 km
mapa
Zřícenina hradu Zubříč Podhradní Lhota
2.4 km
mapa
PR Čerňava Rajnochovice
2.6 km
mapa
PR Sochová
PR Sochová Rajnochovice
2.7 km
mapa
Smrdutá Chvalčov
3.0 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat