Hošťálková

Obec Hošťálková leží v kopcovitém terénu Hostýnských vrchů 12 km západně od Vsetína.

Vlajka obce Hošťálková

 

Obecní úřad Hošťálková, Hošťálková 756 22
Tel.: 571 442 347   Fax: 571 442 380  E-mail: obec@hostalkova.cz

http://www.hostalkova.cz/

 

Internet - připojení pro veřejnost

Sídlo:

budova obecního úřadu

Telefon:

571 442 347

Úřední hodiny
Pondělí 700 - 1100 1200 - 1630
Úterý 700 - 1100 1200 - 1430
Středa 700 - 1100 1200 - 1630
Čtvrtek 700 - 1100 1200 - 1430
Pátek 700 - 1100 1200 - 1430

Stručná historie obce

Hošťálková byla založena v období selské a pasekářské kolonizace, pravděpodobně ve 14. století, avšak první písemná zpráva o ní je z roku 1505. Byla součástí vsetínského panství. V jeho držení se vystřídala řada příslušníků urozených rodů, jako např. páni z Kravař, páni z Limburka, Petr hrabě ze sv. Jura a Pezinku, Albrecht z Valdštejna aj. Od 16. století v souvislosti se vzrůstem obyvatelstva dochází ke snahám o rozšíření orné půdy na úkor lesů, které náležely vrchnosti. Tento proces trval do 18. století, je znám jako pasekářská kolonizace. Jejím důsledkem byl vznik rozptýleného pasekářského osídlení, tolik typického i pro obec Hošťálkovou. V roce 1678 byla pro zadluženost vsetínského panství Hošťálková předána věřitelům a stala se samostatným panstvím. V letech 1771–1871 se poddaní v Hošťálkové významnou měrou podíleli na revolučním hnutí valašských evangelíků, které posléze vyústilo k vydání Tolerančního patentu. Za 2. světové války bylo v Hošťálkové přechodně sídlo štábu 1. partyzánské brigády Jana Žižky.

Nejvýznamnější památky

Zámek v empírovém stylu s parkem je z roku 1844, nechal ho postavit tehdejší majitel panství hrabě Frydrych Chorýnský z Ledské. Římskokatolický kostel Povýšení sv. kříže byl vystavěn roku 1798 a evangelický kostel roku 1831.

Kultura a tradice

V obci se konají plesy (Obecní ples, Hasičský a Myslivecký, Country ples), v červenci obec pořádá Setkání rodáků. Pravidelně se koná soutěž koňských spřežení Formanská jízda. K nejzajímavějším tradicím zimního období patří prosincový živý betlém v zámeckém areálu. V obci působí národopisný kroužek Valášek při mateřské škole v Hošťálkové.

Přírodní zajímavosti

V Hostýnských vrších mezi obcemi Liptál a Hošťálková, asi 1,5 km západně od vrcholu Chléviska (641 m n. m.), se nachází přírodní památka Pivovařiska. Představuje mokřadní louky i sušší pastviny v nivě potoka Štěpková.

Možnosti trávení dovolené

V Hošťálkové je řada možností pro prožití příjemné dovolené. Ubytovací kapacity nabízejí hotely, ubytovny, chaty a soukromé penziony. Vybudováno je koupaliště, volejbalový a fotbalový areál, minigolfové hřiště. Hostýnské vrchy nabízí trasy pro pěší i cykloturisty. V zimním období jsou v provozu lyžařské vleky a upravené běžecké stopy. K dispozici je také lyžařský areál na blízkém Trojáku.

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Rodák Jan Pelár založil kapelu, která úspěšně reprezentovala kraj. Snad největší úspěch sklidila lidová hudba Jana Pelára na Národopisné výstavě v Praze před více jak sto lety. Rodák MUDr. Václav Kraicz, syn evangelického faráře, byl poradce prezidenta Masaryka, člen státní zdravotní rady. Rodáka plukovníka Karla Šťastného, pilota 311. bombardovací perutě, osobně vyznamenala britská královna. Rodák Radúz Činčera, nadšenec do kinematografie, je vynálezcem Kinoautomatu, který zaznamenal velký úspěch na světové výstavě EXPO v Montrealu. Dalším světovým unikátem Činčery je sférický kaleidoskop.

Adresa

Hošťálková

Turistické cíle

Rozhledna na Marušce Hošťálková
mapa
Troják Hošťálková
mapa
Zámek Hošťálková
Zámek Hošťálková Hošťálková
mapa
Ski areál Troják Rajnochovice Hošťálková
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat