Stará Ves

Stará Ves leží 10 km jihovýchodně od města Přerova. V současnosti má 630 obyvatel a její katastrální území se rozkládá na 932 ha.

V dějinách se její název připomíná již v roce 1261, kdy český král Přemysl Otakar II. daroval tuto obec jako odměnu za prokázané služby olomouckému biskupovi Brunovi. Nejstarší dochovanou listinou o obci je doklad o rozdělení pozemků z roku 1301.

Dominantou obce je kostel, který je viditelný z dalekého okolí. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického jádra obce a jeho architektury byla tato část obce prohlášena ministerstvem kultury ČR za vesnickou památkovou zónu. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Panny Marie v lese Dubina. Zde je i Sv. studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě.

V obci je základní a mateřská škola, knihovna, dvě prodejny potravin, dva hostince a jedna prodejna drogistického a smíšeného zboží. V provozu je čerpací stanice pohonných hmot, která je situovaná za vesnicí směrem na Holešov. Je zde čilý spolkový život, činní jsou zde Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub, který má "A" a "B" mužstvo, organizace Českého svazu zahrádkářů, Myslivecký spolek a Klub důchodců. V letních měsících jsou v areálu fotbalového hřiště vedle sportovních soutěží pořádány diskotéky a další společenské akce (drakiáda, cvičení hasičů, rodové oslavy, sportovní akce školy apod.).

Poutavý je výhled do krajiny z nejvyššího bodu Holého kopce, hezké rocházky jsou ke kapličce a Sv. studánce v lese "Dubina". 

Adresa

Stará Ves
Stará Ves 75
750 02 Přerov

Kontakt

telefon: 581 222 014

Kontaktní osoba

Jiřina Mádrová

Turistické cíle

Kaple P. Marie se Svatou studánkou Stará Ves
mapa
Kostel Nanebevzetí P. Marie Stará Ves
mapa
Fara Stará Ves
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat