Podolí [PŘ]

Obec Podolí se nachází asi 6 km východně od Přerova. Počet trvale žijících osob této menší vesnice je v současnosti 214, celková katastrální plocha obce je necelých 215 ha. Obec se nachází v zemědělské oblasti v kopcovitém terénu s krásným výhledem na okolní vesnice.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Od počátku 15. století bylo Podolí majetkem lipnické fary. Stará obecní pečeť z roku 1704 měla ve znaku dřevorubce sekajícího strom. Svou samostanost obec ztratila v roce 1976, kdy se stala místní částí obce Želatovice, již v roce 1990 se však opět osamostatnila. Dominantou návsi je kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději z roku 1893. Středem celé obce protéká potok.

Obyvatelé bydlí soukromých rodinných domech. V obci nejsou pošta, zdravotní středisko či potraviny, tyto služby včetně základní a mateřské školy jsou dostupné v 2 km vzdálené sousední obci Želatovice. Společenský život obce se odehrává převážně na místním hřišti v okrajové části středu obce, dále také v kulturním domě obecního úřadu, místní knihovně, kapli sv. Cyrila a Metoděje a v soukromém pohostinství. O kulturní činnosti v obci se stará především Sbor dobrovolných hasičů, dále zde působí Myslivci, Rybáři a 1FC Podolí.

Adresa

Podolí [PŘ]
Podolí 33
751 16 Želatovice

Kontakt

telefon: 581 227 124

Kontaktní osoba

Lubomír Sehnula

Turistické cíle

Kaple sv. Cyrila a Metoděje Podolí [PŘ]
mapa
Kříž z r. 1892 Podolí [PŘ]
mapa
Památník padlým ve světové válce Podolí [PŘ]
mapa
Boží muka Podolí [PŘ]
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat