Komárno

Obec v podhůří Hostýnských vrchů.
68cs_1.jpg, 160x160, 7.25 KB

Obec Komárno najdeme na okraji okresu Kroměříž v mírné pahorkatině pod Kelčským Javorníkem s průměrnou nadmořskou výškou 300 až 400 m. První písemná zmínka je z roku 1316. V roce 1270 je vzpomínán mlýn o jednom kole, v 17. století železné hutě, od roku 1712 pivovar, od roku 1827 školní expozitura. Obec byla vždy samostatná, nucená středisková správa ji výrazně postihla, nyní se postupně dostává infrastrukturou na úroveň okolních obcí. Na okraji obce vedle hřbitova stojí kaple sv. Cyrila a Metoději, kterou na přání Tomáše Bati projektoval "baťovský" architekt F. L. Gahura.

Komárno leží v bohaté zeleni s krásnými přírodními zákoutími, s chráněnou lipovou alejí památných stromů, pstruhovou vodou, ekologicky využívanou půdou. Zatím je málo dotčena rekreačními aktivitami, avšak svou polohou, klidem, prostředím a dostupností je předurčena pro klidnou formu rekreace.

Adresa

Komárno

Kontakt

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat