Křtomil

Obec KŘTOMIL - jediná ves tohoto jména nejen u nás, ale i ve světě. Jedná se o nejvýchodnější obec okresu Přerov, nachází se 2,5 km západně od Bystřice pod Hostýnem. Rozkládá se na ploše 403 ha v nadmořské výšce 265 m, na úpatí pravěkého pohřebiště i sídliště Ochozy v sousedství zaniklé obce Králova – zemědělské oblasti zvané Karlovsko.

První písemná znímka se datuje do r. 1365. Až do r. 1500 bývala samostatným statkem v rukou střídající se drobné šlechty. Vladykové ze Křtomile vybudovali ve vsi tvrz, která je však připomínána až v r.1498. Počátkem 16. stol. koupili Křtomil dřevohostičtí páni ze Žerotína . V r. 1635 ji kníže Václav Lobkovic prodal Janovi z Rottalu a od r. 1650 se obec stala trvalou součásti bystřického panství, jehož posledními feudálními majiteli od r. 1827 byli baroni z Loudonu. Křtomilská tvrz zanikla beze stopy nejpozději v neklidných dobách třicetileté války.

Pečeť, užívána k ověření katastru naší obce, byla pořízena za vlády Rottalů. Je z r.1749.

Pečetní pole vyplňuje oválný štít s dosti složitou figurou složenou ze symbolů zaměstnání obyvatel obce. Jde pravděpodobně o sekyru na delším topůrku (nebo motyku) překříženou cepem pod radlicí a nad ní nůž (krojidlo). Pro zajímavost uvádíme, že je uložena ve fondu D 2 – Rektifikační akta, č. 235 , v Moravském zemském archivu Brno.

Ve 20 stol. byla obec sloučena se sousední obcí Lipová, později spadala pod správu MNV obce Dřevohostice, která se vyvíjela jako obec středisková.

V r. 1990 se Křtomil osamostatnila a od té doby funguje jako územně samosprávny celek.
Již samostatné obci na základě předloženého návrhu a po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexiologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly dne 6. října 2004 slavnostně uděleny obecní symboly.

Znak : v modrém štítě ve zlatém slunci červená, čelně hledící lví hlava se stříbrnými zuby.

Vlajka: modrý list se žlutým sluncem s paprsky střídavě trojúhelníkovými a plamennými, v něm červená, čelně hledící lví hlava s bílými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Při ztvárnění byla hlavní pozornost věnována erbovnímu znamení domácího vladyckého rodu ze Křtomil (zářící slunce). Namísto běžného zobrazení však byla na slunce položena červená lví hlava, převzatá z erbu posledních bystřických pánů – baronů z Loudonu. Dominatní modrá barva symbolizuje protékající říčku Bystřičku.

 

Adresa

Křtomil
75114 Křtomil 60

Kontakt

telefon: 581 711 091

Turistické cíle

Zvonice Křtomil
mapa
Socha P. Marie Křtomil
mapa
Památník padlým vojínům Křtomil
mapa
Boží muka Křtomil
mapa
Kříž z r. 1852 Křtomil
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat