Roštění

Obec Roštění patří mezi staré osady, nachází se 7 km na severozápad od města Holešov a je součástí Hornomoravského úvalu.

Slovní popis polohy obce

Obec Roštění se nachází 7 km na severozápad od města Holešov a je součástí Hornomoravského úvalu.

Stručná historie obce

Roštění patří mezi staré osady. Připomíná se již v roce 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kdy náležel zdejší lán kostelu přerovskému. Roku 1353 koupil dvůr v Roštění Štěpán ze Šternberka a později byl darován klášteru ve Šternberku. Od roku 1480 je ves v držení rodu pánů ze Žerotína. Roku 1567 získal obec Jan Vilém z Víckova. V roce 1650 přešel majetek k panství hrabat Rottalů v Holešově. Z té doby je i zmínka o obecní pečeti s nápisem PECZET-OBECZNI-DIEDINI-ROSSTIENI-ANNO-1699. Lidé se živili převážně spřádáním příze a zpracováváním plátna, později převládlo zemědělství. Roštěnským přezdívají „Poláci“, kdysi prý celá vesnice vymřela morem a osazena byla přišlými Poláky. V roce 1833 řádila v obci cholera, která si vyžádala přes sto životů. Na tuto paměť byl za vsí zasazen kamenný kříž. Obec byla často sužována požáry, snad proto si předkové ustanovili patronem obce sv. Floriana a v roce 1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je římskokatolický kostel sv. Floriana vysvěcený v roce 1933. Památkově chráněn je objekt Poklona, kaplička pod majestátní lípou zasazenou v jihovýchodní části obce.

Kultura a tradice

Tradiční hody se konají v květnu na svátek sv. Floriana. Masopust organizují místní spolky, vítání občánků zajišťuje radnice, do výčtu společenských akcí patří také mikulášská a vánoční besídka.

Přírodní zajímavosti

Roštění se sedmi sty obyvateli leží v Hornomoravském úvalu.

Možnosti trávení dovolené

V obci není možnost ubytování, ale je příležitost ke sportovnímu vyžití na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Dobré je napojení na cyklotrasy. Příroda v okolí nabízí příjemné prostředí pro procházky, zejména blízký Kostelecký les je častým cílem houbařů. V sousedních Rymicích stojí za prohlídku větrný mlýn.

Adresa

Roštění

Kontakt

Turistické cíle

Socha P. Marie Hostýnské Roštění
mapa
Památník padlým ve světové válce Roštění
mapa
Kaplička Roštění
mapa
Kaplička s pamětní deskou obětem fašismu Roštění
mapa
Kostel sv. Floriána Roštění
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat