Tečovice

Obec Tečovice se rozkládá asi sedm kilometrů západně od Zlína, protékají jí Hostišovký potok a Rackovka. Žije zde okolo 1300 obyvatel, celková katastrální plocha obce je 666 ha. V Tečovicích se nachází koupaliště.

První písemnou zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1141, kdy bylo zaznamenáno, že Tečovice patří do Přerovského arcijáhenství.

Nejvýznamnější historickou památkou v obci je kostel sv. Jakuba Většího. Pochází z doby kolem roku 1260, je postaven v románském slohu a barokně přestavěn. Loď i kněžiště jsou vyzdobeny původními nástěnnými malbami, pravděpodobně ze 14. století. Chráněnou památkou je kříž u hřbitova z roku 1746 a kaplička z 18. století u silnice do Sazovic.

Z přírodních zajímavostí bychom v katastru obce našli památkově chráněnou lípu starou 500 - 600 let a dále na Hostišovském potoku nový přírodní prvek - mokřad, který vznikl při jeho revitalizaci a je součátí biocentra pod Tečovicemi.

V obci je základní škola nižšího stupně a mateřská škola, knihovna, koupaliště, sportovní hřiště a další sportoviště.

Adresa

Tečovice
Tečovice 185
763 02 Tečovice

Kontakt

telefon: 577 106 760

Kontaktní osoba

Obecní úřad

Turistické cíle

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat