Beňov

Obec Beňov leží v Olomouckém kraji přibližně 6 km jihovýchodně od průmyslového města Přerov. Obec je rozložena na levém břehu říčky Moštěnky ve zvlněné krajině předhůří Podbeskydské pahorkatiny.

Historie obce

První historický záznam o obci se váže k roku 1365. Jméno obce prý vzniklo z osobního zájmena byn, jehož nositel se uvádí jako svědek již na jedné listině z roku 1130. Dále následně jako HAHRAD " DE BINON " pak v listinách z roku 1318 a 1322, následně pak v Zemských deskách z roku 1365 se píše záznam o obci jako BÍNOV a českých listiných jako BEYNOW.
Záznam který se váže také k obci Beňov je opuštěná ves  Běškovice či Běšovice severně od obce Beňov na trati Běškovska. Tato obec měla stejné dějiny jako obec Beňov a také i stejnou vrchnost. Zánik obce se váže k době Husických tažení a válek. Pozemky byli přičleněny k Beňovu, jehož obyvatelé dávali určitý poplatek za jejich užívání.
Dále pak k historii vodního mlýna v Beňově, zde byl nalezen mlýnský kámen s datem  "ANNO 1226 " jedná se zřejmě o založení tohoto objektu.

Roku 1964 se Beňov sloučil s malou obcí Prusy, která je od té doby jeho místní částí. Obec Prusy leží ve vzdálenosti 1 km severovýchodně od Beňova. Obec Beňov má dnes 216 čísel popisných a 625 obyvatel. Obec Prusy má 30 čísel popisných a 70 obyvatel.

Kultura a tradice

V obci se čas od času koná velkolepá tradiční akce Kácení máje, která vždy přiláká mnoho návštěvníků. Hlavní součástí je průvod masek, které jsou prací samotných občanů. Během roku se konají i další kulturní akce, např. každoroční vítání občánků, besedy s důchodci, zájezdy, divadelní představení, vánoční besídky, plesy apod.

Adresa

Beňov
750 02 Beňov

Kontakt

telefon: 581 224 105
fax: 581 224 105

Kontaktní osoba

Ivo Pitner

Turistické cíle

Stojanova lípa Beňov
mapa
Muzeum A. C. Stojana Beňov
mapa
Kaple sv. Floriána v Prusích Beňov
mapa
Památník biskupa A. C. Stojana Beňov
mapa
Kaple sv. Floriána Beňov
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat