Beňov

Obec Beňov leží v Olomouckém kraji přibližně 6 km jihovýchodně od průmyslového města Přerov. Obec je rozložena na levém břehu říčky Moštěnky ve zvlněné krajině předhůří Podbeskydské pahorkatiny.

Historie obce

První historický záznam o obci se váže k roku 1365. Jméno obce prý vzniklo z osobního zájmena byn, jehož nositel se uvádí jako svědek již na jedné listině z roku 1130. Dále následně jako HAHRAD " DE BINON " pak v listinách z roku 1318 a 1322, následně pak v Zemských deskách z roku 1365 se píše záznam o obci jako BÍNOV a českých listiných jako BEYNOW.
Záznam který se váže také k obci Beňov je opuštěná ves  Běškovice či Běšovice severně od obce Beňov na trati Běškovska. Tato obec měla stejné dějiny jako obec Beňov a také i stejnou vrchnost. Zánik obce se váže k době Husických tažení a válek. Pozemky byli přičleněny k Beňovu, jehož obyvatelé dávali určitý poplatek za jejich užívání.
Dále pak k historii vodního mlýna v Beňově, zde byl nalezen mlýnský kámen s datem  "ANNO 1226 " jedná se zřejmě o založení tohoto objektu.

Roku 1964 se Beňov sloučil s malou obcí Prusy, která je od té doby jeho místní částí. Obec Prusy leží ve vzdálenosti 1 km severovýchodně od Beňova. Obec Beňov má dnes 216 čísel popisných a 625 obyvatel. Obec Prusy má 30 čísel popisných a 70 obyvatel.

Kultura a tradice

V obci se čas od času koná velkolepá tradiční akce Kácení máje, která vždy přiláká mnoho návštěvníků. Hlavní součástí je průvod masek, které jsou prací samotných občanů. Během roku se konají i další kulturní akce, např. každoroční vítání občánků, besedy s důchodci, zájezdy, divadelní představení, vánoční besídky, plesy apod.

Adresa

Beňov
750 02 Beňov

Kontakt

telefon: 581 224 105
fax: 581 224 105

Kontaktní osoba

Ivo Pitner

Turistické cíle

Muzeum A. C. Stojana Beňov
mapa
Stojanova lípa Beňov
mapa
Památník biskupa A. C. Stojana Beňov
mapa
Kaple sv. Floriána Beňov
mapa
Kaple sv. Floriána v Prusích Beňov
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat