Třebětice

Slovní popis polohy obce

Obec leží na jihovýchodním okraji Hané, západně od Holešova. Skládá se ze dvou částí – z vlastních Třebětic a z odloučené místní části Alexovice, které leží jihovýchodně od Třebětic ve vzdálenosti asi 1 km.

Stručná historie obce

Obec byla založena asi ve 13. století šlechticem jménem Tréba. První název byl Tréby a hlavním zaměstnáním místních byl chov dobytka, hlavně vepřů. První zmínka o změně jména na Třeběnice se objevila asi v roce 1650, kdy panství osady bylo připojeno k majetku hraběte Rottála ze Štýrska. V této době měla obec asi třicet popisných čísel a 450 obyvatel. V roce 1874 byl založen Sokol – základní kámen byl položen v roce 1924. V tomto období byla postavena i škola, v roce 1880 vybudována železnice Hulín – Holešov, roku 1935 založena knihovna.

Nejvýznamnější památky

K významným památkám obce patří kostel sv. Vendelína z roku 1887 a hlavní oltářní obraz s vyobrazením sv. Vendelína od Jana Šedula z Holešova.

Možnosti trávení dovolené

Ke sportovnímu vyžití obyvatel slouží travnaté hřiště s dětským koutkem a tenisovými kurty, které se v zimě proměňují v kluziště. Obcí s 277 obyvateli prochází navrhovaná cykloturistická trasa Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem – Kelč.

Další témata (upřesněte)

Zajímavosti: V letech 1854-1922 působil v obci farář páter František Gogela, který se zabýval pěstováním květin - hlavně růží. Podle něho byla pojmenována růže Roza Gogelana; napsal několik knih o šlechtění a pěstování rostlin.

Pochází odtud regionální publicista František Sovadina (1905-1946), který v literární činnosti používal přídomek Trébský. Sbíral a zapisoval místní pověsti a popularizoval svůj rodný kraj časopiseckými články.

Adresa

Třebětice

Turistické cíle

Kostel sv. Vendelína
Kostel sv. Vendelína Třebětice
mapa
Socha sv. Josefa Třebětice
mapa
Socha Ježíše Krista Třebětice
mapa
Památník padlým vojínům ve světové válce Třebětice
mapa
Socha P. Marie Třebětice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat