Nahošovice

Obec Nahošovice se rozkládá asi 10 km východně od Přerova v mírně zvlněném zemědělském kraji zvaném Záhoří, ležícím pod sv. Hostýnem. V současnosti má 176 obyvatel, celková katastrální plocha obce je 294 ha.

Četné archeologické nálezy z doby neolitické řadí obec k nejstarším trvale osídleným územím hostýnského podhůří. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365, kdy byly samostatným zbožím Jana z Nahošovic. Od roku 1406 patřila ves a dvůr s tvrzí bratřím Drslavu a Zbyňkovi ze Štrálku, příslušných k větvi starobylého moravského rodu Benešovců. Zbyněk ze Štrálku r. 1415 přivěsil svou pečeť ke stížnému listu proti upálení M. Jana Husa a věznění M. Jeronýma. Po Štrálcích se objevuje v držení nahošovského zboží slavný válečník Jan Jiskra z Brandýsa, nejvyšší hejtman uherského krále Ladislava. Od roku 1520 drží Nahošovice rod Barských z Báště, kteří je roku 1558 prodali Vilémovi z Žerotína, majiteli dřevohostického panství, jejichž osudy i vrchnost snášely až do roku 1848.

V roce 1737 zde byla založena krčma a v roce 1747 rychta, jež od tohoto roku užívala vlastní obecní pečeť mající ve znaku brány (polní nářadí). Od roku 1850 jsou Nahošovice samostatnou obcí a to až do roku 1964, kdy byly přičleněny k MNV Dřevohostice. Od roku 1990 jsou Nahošovice opět samostatnou obcí, které bylo v roce 1995 uděleno právo užívat vlastní znak a prapor.

Dominantou obce je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, postavená v roce 1874 na místě někdejší dřevěné zvonice. Tato poklidná obec je chráněna velmi dobrými přírodními odmínkami a vytváří tak místo, které patří k vyhledávaným lokalitám aktivního odpočinku.

V obci je kostel, pro využití volného času je k dispozici sportovní hřiště. Činní jsou zde Včelaři a Myslivci.

Adresa

Nahošovice
Nahošovice 39
751 14 Dřevohostice

Kontakt

telefon: 602 953 120

Kontaktní osoba

Václav Zámorský

Turistické cíle

Kaple Nejsvětější Trojice Nahošovice
mapa
Kříž z r. 1883 Nahošovice
mapa
Kříž z r. 1912 Nahošovice
mapa
Socha P. Marie Hostýnské Nahošovice
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat