Jankovice [KM]

Slovní popis polohy obce

Obec Jankovice se rozprostírá kolem říčky Rusavy a je vzdálená asi 20 km severovýchodně od města Kroměříž.

Stručná historie obce

Jméno obci dal její zakladatel Jeník z Dobrotic kolem r. 1360. K období se váže i první písemná zmínka o obci z r. 1365, kdy jsou v Zemských deskách olomouckých uvedeny Jeníkovice. Tak se uváděly až do r. 1718, kdy je uvedeno současné jméno Jankovice. Po Jeníkovi z Dobrotic se novými majiteli vsi stali páni bystřického panství - například páni z Kunštátu, z Cimburka, z Rottalu, aby později v roce 1763 byla obec připojena k holešovskému panství. K zajímavostem patří pověst o tom, že první obyvatelé Jankovic se přistěhovali ze vsi Malíkovy, která kvůli tomu zpustla a zanikla. Většina obyvatel se v minulosti živila zemědělstvím. Výsadba ovocných stromů přinášela hodně ovoce, které se buď prodalo na holešovském trhu nebo se podomácku zpracovalo - vařila se povidla, pálila slivovice. Dokonce byla v r. 1912 zřízena v obci sušárna ovoce, a to uprostřed vesnice blízko kovárny. Děti z Jankovic získávaly základy vzdělání nejprve ve škole v Dobroticích, škola byla postavena až v roce 1900. V r. 1920 přišel na místo učitele Ladislav Hostaša, který se stal i prvním a dlouholetým kronikářem Jankovic. Školní budova byla poměrně pečlivě a dobře udržovaná, přesto však byla v roce 1974 zrušena. Poté budova sloužila jako mateřská škola (1974 -1985).

Nejvýznamnější památky

Barokní sousoší sv. Anny tvoří v krajině významnou dominantu. Na čelním místě podstavce je umístěna deska z bílého mramoru s nápisem "Postaveno nákladem p. Jana Thomaštíka z Holešova L.P. 1742". Autorem šestimetrového sousoší z pískovce je zřejmě olomoucký sochař O. Zohner. Do seznamu státních nemovitých památek je zapsáno od r. 1964. Zvonice ve středu obce byla původně dřevěná, ale v roce 1848 shořela. Zděná zvonice stojí od roku 1854. Smutný osud měly zvony v ní zavěšené, neboť byly v obou světových válkách zabrány (1917, 1942). Objekt zvonice prošel i řadou oprav, při jedné z nich v r. 1923 byly objeveny i uložené písemnosti, které se však do dnešních dnů nedochovaly. V roce 1927 byl v obci odhalen pomník obětem I. světové války.

Kultura a tradice

Lampiónový průvod k pomníku v místní části Souhrady bývá důstojnou vzpomínkou na padlé v I. a II. světové válce. Tradici má pouť občanů z Jankovic na sv. Hostýn, kterou doprovází dechová hudba. Jezdci a milovníci koní z celé Moravy se sjíždějí na srpnové Western rodeo show s večerním country bálem.

Přírodní zajímavosti

Obec Jankovice je rozložena kolem říčky Rusavy, do které se vlévá potok Dědinka a také Slavkovka, která však tekla do mlýnské strouhy. I když všechny vodní toky nevypadají nebezpečně, dokáží napáchat velké povodňové škody, jako v červenci roku 1997. Potopou poničené rusavské břehy a koryto byly naposled upraveny na přelomu let 1998 a 1999.

Možnosti trávení dovolené

Jankovice přísluší k Podhostýnskému regionu, který tvoří severovýchodní cíp okresu Kroměříž. Jankovice jako i ostatní obce se nacházejí ve zvlněné krajině porostlé smíšenými lesy s horskými bystřinami a mnoha turistickými, rekreačními i lyžařskými možnostmi. Janovicemi prochází cykloturistická trasa č. 5033. Z některého z vyvýšených míst nad obcí se otevírá pěkný pohled na vesnici rozloženou v mírném dolíku. V obci je areál ve stylu divokého západu s klubem westernového ježdění, který pořádá vždy v srpnu Western rodeo show a country bál. Každoročně se v areálu schází více jak tisícovka diváků. Ke sportovním aktivitám je využíván sportovní areál a tenisovými kurty. Za příznivých klimatických podmínek se dá hrát bruslit a hrát hokej na upravené ledové ploše s osvětlením i šatnou.

Adresa

Jankovice [KM]

Turistické cíle

Sousoší sv. Anny Jankovice [KM]
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat