PR Sochová

Přírodní rezervaci Sochová tvoří lesní porosty typu jedlobučiny, v části rezervace staré až 150 let, s geologickými útvary a pseudokrasovými jevy.

Přírodní rezervace leží na hřebenové partii v centru Hostýnských vrchů, zaujímá vrcholovou část, hřeben a prudký severní a severozápadně orientovaný svah stejnojmenného kopce s výchozy pískovce a slepence soláňských vrstev. Leží v nadmořské výšce 605–741 m, asi 3 km jihojihozápadně od obce Rajnochovice. Její výměra je 16,45 ha. K lokalitě je přístup po červené turistické značce z Rajnochovic, nejprve 1,5 km po místní komunikaci, od Rosošného pak po lesní cestě 2 km pod Sochovou. Z opačné strany se dostanete po stejné červené značce k území z Tesáku po 3 km.

Důvodem ochrany je přirozený ekosystém horské květnaté jedlobučiny a svahového suťového lesa v submontánním stupni s původní karpatskou květenou, geologické útvary (vystupující magurský pískovec a slepenec). V dřevinném patře dominuje buk lesní, lípa srdčitá, poměrně málo se vyskytuje jedle bělokorá, jilm drsný, javor mléč a jasan ztepilý. V bylinném patru najdete řadu druhů kapradin (kapraď samec, kapraď osténkatá, papradka samičí, sleziník červený) a řadu druhů ostřic. Dále zde roste sněženka podsněžník, lýkovec jedovatý, prvosenka jarní, plavuň pučivá, zapalice žluťuchovitá, kyčelnice žláznatá.

Z obojživelníků se zde vyskytuje mlok skvrnitý a skokan hnědý. Za zmínku stojí pozorování larev mravkolva běžného v píscích podél lesní cesty, procházející rezervací.

Na nejvyšší vrcholovou skálu byly v minulosti vytesány schůdky a plošina.

Adresa

PR Sochová
768 71 Rajnochovice

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

PR Čerňava Rajnochovice
1.0 km
mapa
PR Tesák Chvalčov
1.5 km
mapa
Ski areál Tesák Chvalčov
2.1 km
mapa
Tesák Chvalčov
2.3 km
mapa
Rajnochovická lesní železnice, z.s. Rajnochovice
2.6 km
mapa
Rozhledna Kelčský Javorník Rajnochovice
2.7 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat