Přílepy

Přírodní zajímavosti

Cenná je lípa vysazená roku 1878. Obec je ohraničená dvěma vodními toky. Od Holešova je to Přílepský potok a z východní strany protéká vydatnější Mojena. Zde byla v roce 2001 postavena retenční nádrž o objemu více jak šest tisíc metrů krychlových, která slouží k rekreaci.

Slovní popis polohy obce

Obec Přílepy se rozkládá na jižních svazích Hostýnských vrchů, leží necelé 3 km od Holešova.

Stručná historie obce

Původní obydlí předků se připomíná již v 9. století za současnou vesnicí u potoka Mojena. Osada nesoucí název Hynčina však vlivem pustošení uherských kmenů postupem času zcela zanikla. Současné Přílepy, jak uvádějí zemské desky v Olomouci, vznikly v roce 1278. Majitelem osady byl Jindřich z Přílep. Obec tvořilo několik chalup v okolí návsi ve tvaru podkovy nad tvrzí, později přestavěnou na zámek. V průběhu staletí se vystřídalo mnoho vlastníků Přílep, z nichž nejvýznamnější byli manželé Komínkovi (1758-1778) a rod Seilern-Aspagn (1778-1945). V roce 1976 byla obec v rámci integrace připojena k Holešovu jako místní část, ale v roce 1990 nabyla opět samostatnost. V současné době je obec s 840 obyvateli součástí Mikroregionu Holešovsko, v rámci kterého společně řeší všestranný rozvoj svého území.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je zámek s přilehlým parkem. Původní tvrz byla přestavěna za působení rodu Seilernů v roce 1852. Současnou podobu zámek získal další přestavbou v roce 1885. V držení rodu Seilernů byl až do roku 1945, kdy byl zestátněn. V letech 1955-1994 zde fungovalo gynekologicko-porodnické oddělení. V současnosti je zámek majetkem obce. Přilehlý park vznikal v letech 1850-1892. V současnosti je upraven a nachází se v něm mnoho vzácných stromů. Zámek i park patří mezi chráněné památky. Uprostřed návsi ve tvaru podkovy stojí zděná zvonice, vystavěná v roce 1921 na místě původní dřevěné. Nejstarší památkou je kříž na návsi z roku 1764. Na barokním podstavci je umístěn mohutný erb (se dvěma štíty patřícími tehdejším vlastníkům panství) Jana Rudolfa Komínka z Engelhausu a erb jeho první manželky Marie Sylva de la Fosse z Gugenbergu. Sousoší tvoří tři sošky světců rozestavěných na podstavci okolo vysokého kříže, mezi nimiž je sv. Vendelín s ovečkou ležící u nohou, sv. Panna Maria a sv. Hubert. Kříž v dolní části obce je z roku 1882. V zalesněné stráni nad vesnicí stojí kaple zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské. Kaple byla vystavěna za působení Seilernů a v současnosti se zde konají v letních měsících bohoslužby. Od kaple je krásná vyhlídka na přilehlou krajinu. Ve střední části obce se nachází dva pomníky. Sv.Václav (1928) - pomník padlých občanů v I. světové válce, a pomník T. G. Masaryka (1928), který se později stal pomníkem padlých občanů ve II. světové válce.

Kultura a tradice

Zámecký park s dominantou vlastí zámecké budovy je místem nejen k vycházkám, odpočinku a prohlídce exteriéru zámeckého komplexu, ale i k pořádání tradičních kulturně společenských akcí v letních měsících. Přílepy si zachovávají tradice díky aktivitám zájmových spolků a organizací. Patří mezi ně zvyk vodění medvěda o masopustu, květnová slavnost sv. Floriána, pálení čarodějnic o filipojakubské noci a další.

Možnosti trávení dovolené

Obec Přílepy ležící na okraji lesa v úpatí Hostýnských vrchů je častým cílem houbařů, turistů a cykloturistů. Přes vesnici prochází značené trasy a ze strání nad obcí je krásná vyhlídka na okolní hanáckou krajinu. Možnosti rekreace rozšiřuje nádrž Mojena v okraji Petřejovského údolí, která je využívaná ke koupání a rybolovu. K procházkám a odpočinku je o víkendech využíván také zámecký park. Z minulosti jsou známé studánky Večeřka a Lucinka.V zalesněné stráni Ostrá hůrka se nachází výletní lokalita Hrádek a Hrad, známý je Čertův kámen se Šimákovou dírou. V nové školní budově je tělocvična a bazén.

Adresa

Přílepy

Turistické cíle

Zámecký park Přílepy
mapa
Kaple Panny Marie Svatohostýnské - Lesní kaple Přílepy
mapa
Retenční nádrž Mojena
Retenční nádrž Mojena Přílepy
mapa
Pomník sv. Václava Přílepy
mapa
Zvonice Přílepy
mapa
Zámek Přílepy Přílepy
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat