Přílepy

Přírodní zajímavosti

Cenná je lípa vysazená roku 1878. Obec je ohraničená dvěma vodními toky. Od Holešova je to Přílepský potok a z východní strany protéká vydatnější Mojena. Zde byla v roce 2001 postavena retenční nádrž o objemu více jak šest tisíc metrů krychlových, která slouží k rekreaci.

Slovní popis polohy obce

Obec Přílepy se rozkládá na jižních svazích Hostýnských vrchů, leží necelé 3 km od Holešova.

Stručná historie obce

Původní obydlí předků se připomíná již v 9. století za současnou vesnicí u potoka Mojena. Osada nesoucí název Hynčina však vlivem pustošení uherských kmenů postupem času zcela zanikla. Současné Přílepy, jak uvádějí zemské desky v Olomouci, vznikly v roce 1278. Majitelem osady byl Jindřich z Přílep. Obec tvořilo několik chalup v okolí návsi ve tvaru podkovy nad tvrzí, později přestavěnou na zámek. V průběhu staletí se vystřídalo mnoho vlastníků Přílep, z nichž nejvýznamnější byli manželé Komínkovi (1758-1778) a rod Seilern-Aspagn (1778-1945). V roce 1976 byla obec v rámci integrace připojena k Holešovu jako místní část, ale v roce 1990 nabyla opět samostatnost. V současné době je obec s 840 obyvateli součástí Mikroregionu Holešovsko, v rámci kterého společně řeší všestranný rozvoj svého území.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je zámek s přilehlým parkem. Původní tvrz byla přestavěna za působení rodu Seilernů v roce 1852. Současnou podobu zámek získal další přestavbou v roce 1885. V držení rodu Seilernů byl až do roku 1945, kdy byl zestátněn. V letech 1955-1994 zde fungovalo gynekologicko-porodnické oddělení. V současnosti je zámek majetkem obce. Přilehlý park vznikal v letech 1850-1892. V současnosti je upraven a nachází se v něm mnoho vzácných stromů. Zámek i park patří mezi chráněné památky. Uprostřed návsi ve tvaru podkovy stojí zděná zvonice, vystavěná v roce 1921 na místě původní dřevěné. Nejstarší památkou je kříž na návsi z roku 1764. Na barokním podstavci je umístěn mohutný erb (se dvěma štíty patřícími tehdejším vlastníkům panství) Jana Rudolfa Komínka z Engelhausu a erb jeho první manželky Marie Sylva de la Fosse z Gugenbergu. Sousoší tvoří tři sošky světců rozestavěných na podstavci okolo vysokého kříže, mezi nimiž je sv. Vendelín s ovečkou ležící u nohou, sv. Panna Maria a sv. Hubert. Kříž v dolní části obce je z roku 1882. V zalesněné stráni nad vesnicí stojí kaple zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské. Kaple byla vystavěna za působení Seilernů a v současnosti se zde konají v letních měsících bohoslužby. Od kaple je krásná vyhlídka na přilehlou krajinu. Ve střední části obce se nachází dva pomníky. Sv.Václav (1928) - pomník padlých občanů v I. světové válce, a pomník T. G. Masaryka (1928), který se později stal pomníkem padlých občanů ve II. světové válce.

Kultura a tradice

Zámecký park s dominantou vlastí zámecké budovy je místem nejen k vycházkám, odpočinku a prohlídce exteriéru zámeckého komplexu, ale i k pořádání tradičních kulturně společenských akcí v letních měsících. Přílepy si zachovávají tradice díky aktivitám zájmových spolků a organizací. Patří mezi ně zvyk vodění medvěda o masopustu, květnová slavnost sv. Floriána, pálení čarodějnic o filipojakubské noci a další.

Možnosti trávení dovolené

Obec Přílepy ležící na okraji lesa v úpatí Hostýnských vrchů je častým cílem houbařů, turistů a cykloturistů. Přes vesnici prochází značené trasy a ze strání nad obcí je krásná vyhlídka na okolní hanáckou krajinu. Možnosti rekreace rozšiřuje nádrž Mojena v okraji Petřejovského údolí, která je využívaná ke koupání a rybolovu. K procházkám a odpočinku je o víkendech využíván také zámecký park. Z minulosti jsou známé studánky Večeřka a Lucinka.V zalesněné stráni Ostrá hůrka se nachází výletní lokalita Hrádek a Hrad, známý je Čertův kámen se Šimákovou dírou. V nové školní budově je tělocvična a bazén.

Adresa

Přílepy

Turistické cíle

Zvonice Přílepy
mapa
Retenční nádrž Mojena
Retenční nádrž Mojena Přílepy
mapa
Kaple Panny Marie Svatohostýnské - Lesní kaple Přílepy
mapa
Zámek Přílepy Přílepy
mapa
Zvonice Přílepy
mapa
Zámecký park Přílepy
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat