Mrlínek

znak150transp.png, 150x151, 44.72 KB

Obec Mrlínek se nachází v severovýchodní části okresu Kroměříž, který je součástí Zlínského kraje. Obec leží v malém dolíku severně od Hostýnsko - vsetínské hornatiny, asi 4 km severovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem, po levé straně státní silnice vedoucí z Bystřice pod Hostýnem do Hranic. Obcí protéká potok Perutinka (Sovadinka), který se vlévá do Moštěnky.

Náves obce tvoří širokou ulici. Jde o obec sídelního typu - protáhlá náves, domky po obvodu. K historicky významným památkám patří bílá kaple, kamenný kříž a socha sv. Jana Nepomuckého.

V obci je možno provozovat různé sporty - fotbal, tenis nebo se věnovat kynologii. Přes letní měsíce žije obec a její široké okolí kulturními akcemi pořádanými místními organizacemi. Známý je zejména fotbalový turnaj O pohár zemské osy, který má dlouholetou tradici. Každoročně pořádají místní organizace Dětský den s bohatým programem, který si již získal příznivce i mimo obec. Myslivecké sdružení pořádá každým rokem taneční zábavu s názvem Pytlácká noc s kvalitní tombolou a občerstvením.

Bez zajímavosti není ani zmínka o zemské ose, která prochází katastrem Mrlínka a která se traduje od počátku 20. století. Vznikla díky sešlosti bystřických úředníků z kanceláře barona Loudona, kteří se scházeli v letních měsících v mrlínské Bažantnici v malé jeskyni, „hovořili o životě“ a protože hledali možnost, jak příjemné místo nazvat, vznikl nápad, že místo nazvou „zemskou osou“. Dokonce byly složeny verše i popěvek na „zemskou osu“ v Mrlínku.

Malá obec s pozoruhodným názvem Mrlínek je jediná s tímto jménem v České republice.

Adresa

Mrlínek

Kontakt

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat