Dřevohostice

Starobylý městys Dřevohostice se rozkládá na obou březích říčky Bystřičky asi 13 kilometrů jihovýchodně od Přerova. Rozkládá se na 848 hektarech a v současnosti má 1569 obyvatel.

Dřevohostice se již od roku 1368 výslovně uvádí jako městečko. Od konce 15. století je dřevohostické panství v majetku významného moravského rodu Žerotínů. Od počátku 16. století se zde projevil silný vliv českých bratří, kteří v obci založili jednu z nejstarších bratrských škol na Moravě /1561/. Čeští bratři městečko nazývali Sarepta.

Dřevohostickému náměstí vévodí renesanční radnice z roku 1521, obnovená v původní podobě. Jejich pět věžiček, z nichž prostřední je nejvyšší, hovoří o hrdelním právu městečka. Podle něj mohlo městečko soudit přečiny proti právnímu řádu a vykonávat rozsudky. Mečem se popravovalo na "Stínadlech" /poblíž hostince "Na špici"/. Na kopci nad městečkem směrem k Holešovu, který se nazývá "Šibence", stála kdysi šibenice. Vedle renesanční radnice návštěvníky Dřevohostic jistě upoutá architektura renesančního čtyřkřídlého zámku ze 16. století se zachovalým předzámčím, hliněný hanácký dům se žudrem z druhé poloviny 18. Století, Farní kostel sv. Havla, postavený na místě bývalého českobratrského sboru, vystavěného v letech 1570-1579.

Současné Dřevohostice se dostávají do povědomí širokého regionu především svou velkou snahou o udržování a zachování krásných lidových tradic pro další pokolení. Mezi tyto tradice patří šibřinky, vodění medvěda, pochovávání basy, oslavy velikonoc, pálení čarodějnic, kácení máje. Také na dušičky je prováděn vždy pietní akt, sv. Mikuláš přijíždí v předvečer svého svátku na již vánočně vyzdobené náměstí, na kterém je postaven betlém v životní velikosti. Dřevohostice mají také jednu zcela ojedinělou kulturní raritu, kterou bezpochyby je živé vítání nového roku, jehož roli a vládu nad světem pokaždé převezme jiný dřevohostický mládenec. Nejvýznamnější kulturní akcí obce bývá každoroční červencové Setkání dechových hudeb, které znají příznivci dechovky nejen na Moravě, ale i v zahraničí.

Také činnost různých občanských sdružení je velmi pestrá. Např. Tělocvičná jednota Sokol má ve svých řadách 250 členů, kteří se sdružují celkem ve 12 oddílech. Klub country tance pořádá vždy poslední sobotu v listopadu velmi oblíbený country bál. Oddíl vzpírání sice tvoří jen jediný muž, ale zato několikanásobný světový mistr ve veteránském vzpírání Antonín Spáčil. V posledních letech také sokolovna ožila seniory, neboť se rozjely cvičení jógy a cvičení zdravotní.TJ Sokol společně s obcí Dřevohostice uspořádají ročně asi 60 až 70 sportovních a kulturních akcí a jsou v tomto směru okresní velmocí. Dalšími sdruženími, které v obci rozvíjí svou činnost, je Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, svaz zahrádkářů, kynologové a pionýrská skupina. 

Adresa

Dřevohostice
Náměstí 74
751 14 Dřevohostice

Kontakt

telefon: 581 297 913

Kontaktní osoba

Obecní úřad

Turistické cíle

Zámek Dřevohostice Dřevohostice
mapa
Žudr Dřevohostice
mapa
Zvonice Dřevohostice
mapa
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje Dřevohostice
mapa
Socha P. Marie Lurdské Dřevohostice
mapa
Památník osvobození Rudou armádou Dřevohostice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat