Líšná

Obec Líšná leží na 355 ha, asi 12 km jihovýchodně od Přerova na hranici okresu Přerov a současně také na hranici Olomouckého a Zlínského kraje. Nachází se ve klidném a pěkném prostředí, obklopena lesy.

Nejstarší zpráva pochází z roku 1368, obec zřejmě vznikla kolem roku 1360. Název se odvozuje s největší pravděpodobností od lískového křoví, může však také pocházet od slova les. Líšná patří k nejstarším obcím na Holešovsku. V roce 1674 zde bylo podle dochovaného spisu celkem 20 domů a gruntů. Nejstarší známá pečeť je z roku 1699 se znakem kohouta a nápisem: PECZET OBECZNI DIEDINI LISSNE ANNO 1699. 

V roce 1976 se obec spojila s Domaželicemi a tvořila její místní část. Od roku 1990 je Líšná opět katastrálně i politicky samostatnou obcí. V současnosti (k 18.4.2010)  je  v obci 109 domů a 251 obyvatel.

V roce 1986 byl vybudován vodovod a stavba plynovodu byla ukončena v roce 2000. Ve výhledu je výstavba kanalizace s čistírnou odpadních vod, úprava vodního toku Líšenka s navazujícími protipovodňovými opatřeními, postupné rekonstrukce místních komunikací. K občanské vybavenosti dále patří knihovna, obchod, pohostinství, kulturní areál Trávníky a mateřská škola, kterou navštěvují děti ze širšího okolí. Díky klidnému a zdravému prostředí, do kterého je naše MŠ zasazena, se může zaměřovat nejen na péči o zdravé děti, ale i o zdravotně znevýhodněné se zaměřením na respirační potíže. V budově MŠ je zřízena i kuchyně, která vaří i pro jiná školská zařízení a místní důchodce. V roce 2005 bylo ve spolupráci s mládeží zrekonstruováno hřiště.

Za zmínku stojí i zvonice, která je dominantou návsi a byla vystavena v roce 1860 a kříž z roku 1886.

Společenský život v obci v posledních letech ožívá. Stará se o něj především sbor dobrovolných hasičů, který pravidelně pořádá masopust, kácení máje, dětská odpoledne, plesy a další akce. Dalším spolkem jsou rybáři, kteří se starají především o údržbu rybníků. 

 

Adresa

Líšná
Líšná 10
751 15 Líšná

Kontakt

telefon: 588 881 317

Kontaktní osoba

Obecní úřad

Turistické cíle

Kříž z r. 1886 Líšná
mapa
Zvonice Líšná
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat