Lukoveček

Slovní popis polohy obce

Jedenáct kilometrů na sever od Zlína se rozprostírá Lukoveček, kdysi součást Fryštáku a dnes opět samostatná obec.

Stručná historie obce

První zmínka o obci přísluší k roku 1480. V roce 1519 byla jmenována jako Lukoveček „U Rovně“. Do roku 1849 byl součástí lukovského panství. Od roku 1976 tvořil Lukoveček, Horní a Dolní Ves, Fryšták a Vítová městský celek, spadající pod Městský úřad ve Fryštáku. V roce 2001 došlo k opětnému osamostatnění místní části Lukoveček, ve které v současnosti žijí čtyři stovky obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Uprostřed obce stojí kaple Panny Marie Pomocné z roku 1879, u kaple roste lípa stará 250 let. Masarykův pomník byl vystavěn v roce 1932. V katastru vesnice byly nalezeny zbytky neolitického sídliště. Ojedinělé jsou neologické nálezy kultury se šňůrovou keramikou a nálezy z doby bronzové. Dva kilometry od vesnice se nachází náznak hrádku Přílepy, s jasně viditelnými stopami po opevnění.

Kultura a tradice

Obec si zachovala poklidný vesnický život s připomenutím prastarých zvyků jako jsou Velikonoce nebo masopustní průvody maškar. Točivé tance patří k nejstarším a nejpůvodnějším na Fryštácku, do jehož národopisné oblasti Lukoveček patří. Lukoveček je hraniční obcí valašského dialektu.

Přírodní zajímavosti

Obec se rozprostírá v údolí na úpatí Hostýnských vrchů. Přírodní zvláštností jsou zkameněliny ve vápenci zvaném Dubové hory. Severně na okraji lesa se nachází stěnový pískovcový lom, který byl z hlediska krajinotvorného a pro výskyt zvláště chráněných živočichů a ohrožených druhů rostlin, vyhlášen v r. 2004 jako významný krajinný prvek (výskyt vzácných druhů orchideí – vstavačů).

Možnosti trávení dovolené

Blízkost Hostýnských vrchů nabízí ideální terén pro pěší nebo cyklo turistiku. Obec protíná čtyřicetikilometrová cyklotrasa Holešov - Lukoveček - Fryšták - Březová - Rusava - Lukoveček - Velká Bystřice. K oblíbeným výletům patří návštěva blízké zoologické zahrady a zámku v Lešné nebo prohlídka 8 km vzdálené zříceniny hradu Lukova..

Další témata (upřesněte)

V Lukovečku se narodil malíř - samouk a umělecký zahradnický výtvarník Stanislav Bardoděj (* 1902). Po svém otci zdědil nadání, ale také dobrodružné a cestovatelské sklony,

Adresa

Lukoveček

Turistické cíle

Kaple P. Marie Pomocné Lukoveček
mapa
Pamětní kámen padlým vojínům z I. světové války Lukoveček
mapa
Červený kříž Lukoveček
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat