Pravčice

Přírodní zajímavosti

Obecní rybník "Hliník", kde se pořádají rybářské závody a jízda přes lávku.

Slovní popis polohy obce

Obec Pravčice se nachází na úrodné Hané, nedaleko města Hulína.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci Pravčice je z roku 1261, kdy 25. května daroval král Přemysl Otakar II. olomouckému biskupovi Brunonovi odměnou za věrné služby újezd hulský a dědiny Praweziz, Nemeziz a Altendorf (Pravčice, Němčice a Stará Ves). Tyto dědiny se připomínají také v biskupově závěti z roku 1267. Osídlení na místě obce však existovalo již v době pravěku, jak se zjistilo při vykopávkách v roce 1973 a 1974, kdy byly při kopání základů místní prodejny objeveny lužické žárové hroby. Název Pravčice vznikl od osobního jména Právek odvozené od Prawcicz (1320) a Prawczicz (1448). Třicetiletá válka zanechala v obci nedozírné následky, kdy zůstala pouze třetina obyvatel. Při následném požáru v roce 1665 v obci shořelo 19 selských stavení. Významným pro obec byl svobodný mlýn, který se připomíná již v letech 1320–1325. Nejstarší gruntovní kniha pochází z roku 1571. První škola v Pravčicích vznikla již roku 1789 v malinké chaloupce v jediné světnici. V roce 1806 zřídila obec školní budovu z obecní pastoušky u kapličky na Žabárně. V roce 1866 byla postavena patrová škola na návsi (dnešní budova Obecního úřadu Pravčice), v roce 1881 rozšířena na dvoutřídní, v roce 1898 opravena. Nová škola byla postavena v roce 1928 vedle kostela a svému účelu slouží až do dnešních dnů. Se stavbou stávající školy bylo započato 11. července 1927 a na jaře 1928 byla stavba dokončena. V roce 1944 byla v obci zřízena i mateřská škola. Obec byla samostatná až do roku 1984, kdy byla spojena s městem Hulín. V roce 1990 se obec znovu osamostatnila. Návrh znaku a praporu obce zpracoval heraldik Mgr. Jan Tejkal. Vychází z historického pečetního otisku na listině z 26. listopadu 1688. Zastupitelstvo obce schválilo obecní symboly dne 30. 9.2003 a dne 5. března 2004 byl obci Pravčice slavnostně udělen znak a prapor obce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Floriána byl vysvěcen 30. srpna 1925, v roce 1928 byly zakoupeny dva zvony. Za pozornost stojí starodávná boží muka.

Kultura a tradice

Občané Pravčic pokračují v tradici hanáckého práva, ostatkových slavností a fašanku.

Možnosti trávení dovolené

Pravčice jsou významným střediskem jezdeckého sportu a jsou nazývány „koňařskou velmocí“. V obci působí tři jezdecké oddíly s až čtyřicítkou koní.

Adresa

Pravčice

Turistické cíle

Socha sv. Jana Nepomuckého Pravčice
mapa
Socha P. Marie Lurdské Pravčice
mapa
Kostel sv. Floriána Pravčice
mapa
Památník padlých obou světových válek Pravčice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat