Bochoř

Obec Bochoř leží v úrovné rovině Malé Hané, v oblasti zvané v minulosti Zábečví, 5 km jihovýchodně od Přerova, v nadmořské výšce 205m. Vznik obce Bochoř je datován v roce 1294.

Bochoř ve svých počátcích vznikla jako uliční typ osady, kdy jsou obydlí stavěna po stranách cesty, která byla orientovaná severojižním směrem. Katastrální rozloha obce činila v roce 1790 600 jiter orné půdy, tj. asi 350 ha. K dnešnímu dni je celková výměra 862 ha, z toho je 637 ha zemědělské půdy. V katastru obce se rozkládá 142 hektarů lesa, který však nikdy nebyl v majetku obce.

V roce 1997 postihla obec povodeň, která si naštěstí nevyžádala lidské životy. Padlo jí však za oběť 70 domů a celkové škody na zemědělských porostech, komunikacích, kanalizaci, veřejném osvětlení, obecních budovách, plynovém vedení a zvířatech dosáhla částky 99 milionů Kč. Díky solidaritě, sbírkám, dotacím, všemožné humanitární pomoci a přičinlivosti bochořských občanů byl už v září roku 1998 zprovozněn nově postavený Dům pro seniory a o Vánocích téhož roku se stěhovali bochořští občané, které stoletá voda připravila o střechu nad hlavou, do 38 nových obecních bytů. Většina materiálních škod byla odstraněna. Byly opraveny komunikace, stávající kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, celkovou úpravou prošla i veřejná prostranství. V roce 2003 se obci podařilo s využitím státní dotace dokončit rekultivaci staré uzavřené skládky. Technické provedení celé akce dalo vzniknout dvěma umělým svahům, které na rovinaté Hané ocení v zimních měsících především děti. Z posledních aktivit je třeba připomenout rekonstrukci obecního domu, kde po úpravách vzniknou nové prostory pro obecní knihovnu a čítárnu. Zastupitelé taktéž usilovně připravují podmínky pro další velkou investiční akci – novou kanalizaci v obci.

Adresa

Bochoř
Náves 41
751 08 Bochoř

Kontakt

telefon: 581 202 635, 602 736 641

Turistické cíle

Kostel sv. Floriána v Bochoři Bochoř
mapa
Kříž z r. 1887 Bochoř
mapa
Památník k poctě obětem obou světových válek Bochoř
mapa
Lázně Bochoř Bochoř
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat