Žalkovice

Slovní popis polohy obce

V úrodné Hané severně od Kroměříže leží obec Žalkovice.

Stručná historie obce

Žalkovice jsou starou slovanskou osadou. Původně byly zeměpanským zbožím, tj. královským zbožím se vztahem k hradu v Přerově. Roku 1221 je moravský markrabí Vladislav Jindřich daroval klášteru na Velehradě. V jeho držení byly až do roku 1397, kdy je klášter spolu s Břestem a Plešovcem prodal za 450 hřiven Lackovi z Kravař na Helfštejně. Kolem roku 1500 držel osadu Jan Kuna z Kunštátu. Jeho syn Vilím Kuna, Břest a Žalkovice postoupil asi roku 1530 panu Václavu z Ludanic. Ves se následně stala nedílnou součástí chropyňského panství, zakoupeného roku 1615 kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Směnou za žďárský statek panství přešlo do majetku olomouckých biskupů a ve svazku s církevní vrchností setrvalo až do zrušení poddanských vztahů za revoluce 1848-1849. Před třicetiletou válkou v obci žilo 50 usedlých, z toho 13 pololáníků. Roku 1667 se udávalo asi 35 obydlených domů vedle devíti úplně pustých. V roce 1750 se dokládá čtyřiadvacet chalup, z řemeslníků řezník, tři ševci, osm tkalců a kovář. Hlavním zdrojem obživy bylo vždy zemědělství. Kolem roku 1910 Žalkovice čítali 110 domů se 700 obyvateli. V dalších desetiletích se jejich počet pozvolna snižoval.

Nejvýznamnější památky

Kostel sv. Mikuláše s farou je nejvýznamnější historickou památkou obce. O nejstarší historii obce svědčí četné archeologické vykopávky.

Kultura a tradice

Lednovou událostí bývají Sokolské šibřinky, v únorovém kalendáři má své místo masopustní vodění medvěda s pochováváním basy a na svátek sv. Floriánka se koná hasičský ples.

Možnosti trávení dovolené

V 50. letech bylo zbudováno fotbalové hřiště a taneční kolo Na rybníčku. Nedávno k vybavenosti obce přibyly tenisové kurty.

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Rodák Jan Ohéral (12. 1. 1810 Žalkovice - 22. 7. 1868 Vídeň) byl známý publicista, novinář, nadšený propagátor technického pokroku, zejména železnic. Studoval na gymnáziu v Kroměříži a v Olomouci, filosofii v Brně, ale po prvním semestru studia zanechal a věnoval se literatuře a žurnalistice. V roce 1848 stál u zrodu prvních politických českých novin na Moravě Týdeník, které vedl. V letech 1849-52 vedl redakci Moravských národních novin, v letech 1854-64 spolupracoval s pražskými německými časopisy. Má velké zásluhy na probuzeneckém hnutí na Moravě. Přeložil co němčiny Babičku Boženy Němcové a tím jí otevřel cestu do světa. Poté byla kniha přeložena do dvaadvaceti jazyků. V rodné obci Žalkovice mu byla na budově školy v roce 1969 odhalena pamětní deska. V Kroměříži má pamětní desku umístěnou na budově bývalé piaristické koleje.

Adresa

Žalkovice

Turistické cíle

Boží muka Žalkovice
mapa
Kostel sv. Mikuláše Žalkovice
mapa
Pamětní deska buditelům rodného kraje a slavným rodákům Žalkovice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat