Sazovice

Obec Sazovice leží mezi městy Zlín a Otrokovice, v rovinaté oblasti ohraničené na západě pohořím Chřiby a na severovýchodě pásmem Hostýnských vrchů. Rozkládá se na obou březích potoka Racková, jehož místní název je Svodnice. Žije zde okolo 700 obyvatel, katastrální území obce má rozlohu 392 ha. V obci se nachází rekonstruované koupaliště.

Sazovice patří mezi nejstarší obce Zlínského kraje. Podle kronikáře Vojtěch Velíska osada vznikla někdy v 11. století ze dvou rybářských chat nacházejících se na hrázích čtyř rybníků za dnešním obecním úřadem. Písemně se Sazovice poprvé připomínají v roce 1362.

V obci se nachází tři kamenné kříže z let 1858, 1901 a 1920, pískovcová socha Panny Marie Hostýnské s děťátkem z roku 1912 a také socha sv. Antonína Paduánského. Najdeme zde také zvonici, původně z roku 1780, nově byla vystavěna v roce 1947 a místní muzeum v domku č.p. 21, kde najdeme kuchyni a světnici zařízené nábytkem a vybavené předměty charekteristickými pro konec 19. století až 1. pol. 20. století.

Národopisně leží Sazovice na rozhraní tří regionů - Hané, Valašska a Moravského Slovácka. Místní Výbor pro udržování tradic (VPUT) pořádá a pomáhá uržovat mnoho tradičních akcí jako jsou Ostatková zábava, Vodění medvěda, Slet čarodějnic, zářijové hodové slavnosti na sv. Václava, Mikulášská nadílka či Živý betlém. Jednou za deset let se v obci připomíná "Starý hanácký právo" a nově Sjezd rodáků.

V obci jsou vedle VPUT činní také Hasiči, Myslivci a Včelaři a v roce 1999 zde byl také založen Dětský folkorní soubor KONOPKA, jehož činnost je zaměřena na tradice, tance, písně a zvyky JV Hané.

V obci se nachází víceúčelová budova s obecním úřadem, prodejnou potravin, pohostinstvím, obecní knihovnou a klubovnou, mateřským centrem, hasičskou zbrojnicí a velkým společenským sálem. Historická budova školy z roku 1873 dnes slouží malotřídní základní škole a mateřské škole. Ve školní zahradě je umístěno veřejné dětské hřiště. V obci je také výletiště Zahrázovo a nově zrekonstruovaný multifunkční sportovní areál Na Koupališti s tenisovými kurty, hřištěm a koupalištěm.

Adresa

Sazovice
Sazovice 180
763 01 Sazovice

Kontakt

telefon: 577 121 500

Kontaktní osoba

Obecní úřad

Turistické cíle

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat