Žeranovice

Slovní popis polohy obce

Obec Žeranovice leží asi 8 km jihovýchodně od Holešova, v podhůří Hostýnských vrchů na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka.

Stručná historie obce

Ves Žeranovice (tehdy Žiravice) se připomíná již v roce 1297, kdy tvořila nevelký samostatný statek Matouše ze Žeranovic. Zdejší tvrz se výslovně uvádí v roce 1342, kdy se stala vlastnictvím markraběte Karla (pozdějšího císaře Karla IV.). Koncem 16. století byla přebudována v jednoduchý renesanční zámek, jehož majitelé se rychle střídali až do konce 18. století. Tehdy jej získali Seilernové, kteří jej v roce 1852 přebudovali v romanticko-historizující stavbu; v jejich rukou zůstal zámek až do 20. let 20. století. Po pozemkové reformě v roce 1924 byl upraven na hospodářské budovy a v 50. letech jej koupila obec.

Nejvýznamnější památky

Žeranovicím dominuje pěkně opravený trojkřídlý zámek s menší věží. Byl přestavěn z původní tvrze a dnes je sídlem obecního úřadu, pošty a místní knihovny. K památkám se řadí kostel sv. Vavřince z roku 1900, kaplička sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Vendelína a socha sv. Josefa z roku 1760, hrobka rodiny Seilernů na hřbitově a kamenný “Fukalčin“ kříž. Středověkou opevněnou tvrz Hrádek (mezi obcemi Žeranovice a Racková) podle archeologických nálezů z této lokality lze datovat do 13.-15. století. Podle pověsti měl být Hrádek propojen podzemní chodbou s hradem Lukov.

Kultura a tradice

V obci se sedmi sty obyvateli dodržují tradici vavřinecké pouti, masopustního vodění medvěda, oslavují Den dětí, pořádají mikulášské veselice a scházejí se na plesech.

Přírodní zajímavosti

V katastru obce Žeranovice je obecní les a dva rybníky s možností rybolovu.

Možnosti trávení dovolené

Stravovací služby zajišťuje zámecká restaurace a hostinec.

Adresa

Žeranovice

Turistické cíle

Socha sv. Josefa Žeranovice
mapa
Socha sv. Vendelína Žeranovice
mapa
Žeranovická tvrz
Žeranovická tvrz Žeranovice
mapa
Zámek Žeranovice Žeranovice
mapa
Kaplička sv. Jana Nepomuckého Žeranovice
mapa
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince Žeranovice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat