Prusinovice

Slovní popis polohy obce

Obec Prusinovice leží 7 km severně od Holešova.

Stručná historie obce

Název obce mohl vzniknout příponou - ovice k etnickému jménu Prusín, což znamená ves, kde bydleli Prusové. Druhé vysvětlení se opírá o osobní jméno Prosen. Obec Prusinovice patří ke starým sídlům vladyků z Prusinovic. První písemnou zmínku o Sezemu z Prusinovic však nacházíme až při koupi uskutečněné v roce 1349. Různými kupy a dědictvími Prusinovice nebyly pouze v jedněch rukou. V letech 1355-1365 drželi Prusinovice bratři Jetřich a Mladota z Prusinovic. Jeden z nich prodal roku 1386 díl Prusinovice a své podíly na vsích jistému Tasovi z Prusinovic, který sloučil téměř celou ves ve svých rukou. Od roku 1460 vlastnila obec rytířská rodina z Víckova, která patřila na Moravě mezi nejstarší a velmi bohaté rodiny. Jan Vilém Prusinovský z Víckova roku 1521 povolal na své sídlo do Prusinovic bratrské kněze, odevzdal jim kostel a svou vlastní budovu přeměnil na faru. Jeho bratr Arkleb nechal roku 1601 opravit kostel a přistavěl věž, jak se dalo kdysi přečíst z nápisu na věži. Držitelem prusinovského a bystřického zboží se stal v letech 1608-1616 Arklebův bratr Vilém z Víckova. Po jeho smrti připadly veškeré statky jeho sestře Bohunce, která se provdala za Václava Bítovského z Bítova. Jmění pánů prusinovských bylo zkonfiskováno a darováno císařem Zdeňkovi knížeti z Lobkovic. Lobkovicové vlastnili prusinovské zboží až do roku 1650. V tomto roce prodal Zdeňkův syn Václav Esebius kníže Lobkovic zámek, městečko Bystřici a jiné přilehlé panství Janovi z Rottálu. Poslední zbytek prusinovského panství - Dvůr Prusinovice, byl prodán r. 1903 akciové společnosti cukrovaru ve Všetulích za 320 000 Kč. Počátky školství v obci sahají do druhé poloviny 17.století, kdy se učilo na faře a na selském gruntě.

Nejvýznamnější památky

Katolický kostel sv. Kateřiny byl několikrát přestavován, např. v roce 1601 dal Arkleb z Vickova přistavět věž a kostel obnovit. Evangelický kostel stojí od roku 1856. Ve věži má zvon, který za prusko-rakouské války církvi věnoval pruský polní maršál hrabě Wrangler.

Kultura a tradice

Stálé místo v celoročním kulturním kalendáři mají plesy, zábavy, mikulášská nadílka, oslavy Dne matek a další. Sportovní aktivity: Prusinovice jsou známé únorovým silničním během na 10 km známým jako “Rohálovská desítka“, ve které mají zastoupení i zahraniční běžci. Každoročně se zde pořádá i jezdecký den.

Přírodní zajímavosti

Na pravém údolním svahu potoka Kozrálka leží přírodní památka Dubina – přirozený dubohabrový lesík. Skala "Kozrála" je také vyhlášena přírodní památkou.

Možnosti trávení dovolené

Turistickým lákadlem bývá Skala u Kozrálu, zajímavou přírodní lokalitou jsou rybníky. V obci je fotbalové hřiště s travnatým povrchem a víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, dětské hřiště a tenisové kurty. Okolí je jako stvořené pro vyjížďky na kole. Občerstvení nabízí 3 pohostinství.

Adresa

Prusinovice
768 42 Prusinovice

Turistické cíle

Pomník obětem 1. sv. války Prusinovice
mapa
Kostel sv. Kateřiny Prusinovice
mapa
Památník osvobození obce
Památník osvobození obce Prusinovice
mapa
Kříž z r. 1886 Prusinovice
mapa
Evangelický kostel Prusinovice
mapa
Boží muka Prusinovice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat