Prusinovice

Slovní popis polohy obce

Obec Prusinovice leží 7 km severně od Holešova.

Stručná historie obce

Název obce mohl vzniknout příponou - ovice k etnickému jménu Prusín, což znamená ves, kde bydleli Prusové. Druhé vysvětlení se opírá o osobní jméno Prosen. Obec Prusinovice patří ke starým sídlům vladyků z Prusinovic. První písemnou zmínku o Sezemu z Prusinovic však nacházíme až při koupi uskutečněné v roce 1349. Různými kupy a dědictvími Prusinovice nebyly pouze v jedněch rukou. V letech 1355-1365 drželi Prusinovice bratři Jetřich a Mladota z Prusinovic. Jeden z nich prodal roku 1386 díl Prusinovice a své podíly na vsích jistému Tasovi z Prusinovic, který sloučil téměř celou ves ve svých rukou. Od roku 1460 vlastnila obec rytířská rodina z Víckova, která patřila na Moravě mezi nejstarší a velmi bohaté rodiny. Jan Vilém Prusinovský z Víckova roku 1521 povolal na své sídlo do Prusinovic bratrské kněze, odevzdal jim kostel a svou vlastní budovu přeměnil na faru. Jeho bratr Arkleb nechal roku 1601 opravit kostel a přistavěl věž, jak se dalo kdysi přečíst z nápisu na věži. Držitelem prusinovského a bystřického zboží se stal v letech 1608-1616 Arklebův bratr Vilém z Víckova. Po jeho smrti připadly veškeré statky jeho sestře Bohunce, která se provdala za Václava Bítovského z Bítova. Jmění pánů prusinovských bylo zkonfiskováno a darováno císařem Zdeňkovi knížeti z Lobkovic. Lobkovicové vlastnili prusinovské zboží až do roku 1650. V tomto roce prodal Zdeňkův syn Václav Esebius kníže Lobkovic zámek, městečko Bystřici a jiné přilehlé panství Janovi z Rottálu. Poslední zbytek prusinovského panství - Dvůr Prusinovice, byl prodán r. 1903 akciové společnosti cukrovaru ve Všetulích za 320 000 Kč. Počátky školství v obci sahají do druhé poloviny 17.století, kdy se učilo na faře a na selském gruntě.

Nejvýznamnější památky

Katolický kostel sv. Kateřiny byl několikrát přestavován, např. v roce 1601 dal Arkleb z Vickova přistavět věž a kostel obnovit. Evangelický kostel stojí od roku 1856. Ve věži má zvon, který za prusko-rakouské války církvi věnoval pruský polní maršál hrabě Wrangler.

Kultura a tradice

Stálé místo v celoročním kulturním kalendáři mají plesy, zábavy, mikulášská nadílka, oslavy Dne matek a další. Sportovní aktivity: Prusinovice jsou známé únorovým silničním během na 10 km známým jako “Rohálovská desítka“, ve které mají zastoupení i zahraniční běžci. Každoročně se zde pořádá i jezdecký den.

Přírodní zajímavosti

Na pravém údolním svahu potoka Kozrálka leží přírodní památka Dubina – přirozený dubohabrový lesík. Skala "Kozrála" je také vyhlášena přírodní památkou.

Možnosti trávení dovolené

Turistickým lákadlem bývá Skala u Kozrálu, zajímavou přírodní lokalitou jsou rybníky. V obci je fotbalové hřiště s travnatým povrchem a víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, dětské hřiště a tenisové kurty. Okolí je jako stvořené pro vyjížďky na kole. Občerstvení nabízí 3 pohostinství.

Adresa

Prusinovice
768 42 Prusinovice

Turistické cíle

Evangelický kostel Prusinovice
mapa
Památník osvobození obce
Památník osvobození obce Prusinovice
mapa
Kostel sv. Kateřiny Prusinovice
mapa
Boží muka Prusinovice
mapa
Pomník obětem 1. sv. války Prusinovice
mapa
Kříž z r. 1886 Prusinovice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat