Život na venkově

Občanské sdružení „Život na venkově o. s.“ vzniklo na základě několikaleté spolupráce lidí tvořících projekt Valentýnský karneval pro děti a jejich rodiny v Podhradní Lhotě. Po 14 let spolupracuje skupina lidí na této společensko-kulturní akci a zapojuje se do dění společenského života ve svých obcích, zejména v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích. Na základě velmi dobrých vztahů a vynikající spolupráce nám dalo za úkol stát se sami sebou. Chceme plnit funkci k naplňování jakýchsi lidských hodnot, pomáhat a zapojovat se více do dalšího dění života v obcích a plnit tak obecně-prospěšný užitek lidem, našim spoluobčanům ČR.

 Cíle sdružení jsou:

-        podpora a tvorba krátkodobých a dlouhodobých projektů pro trvalou udržitelnost a rozvoj venkova zaměřené na obce Podhradní Lhota a Rajnochovice, okresu Kroměříž, Zlínského kraje
-        získání darů, dotací, grantů, případně jiných forem podpor své činnosti, a to jak od soukromých dárců, tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev
-        pořádání kulturních, společenských, sportovních akcí a akcí pro děti a mládež
-        pomoc při řešení problémů života v obcích
-        sdružování, vzájemná spolupráce a podpora místních spolků
-        podpora tradic a lidových zvyků
-        podpora místních podnikatelů a pracovních míst
-        spolupráce s obcí Podhradní Lhota a obcí Rajnochovice
-        nabídka a zprostředkování služeb

Adresa

Život na venkově
Rajnochovice 275
768 71 Rajnochovice

Kontakt

telefon: +420 606 405 069

Kontaktní osoba

Válková Marie

Turistické cíle

Rozhledna Kelčský Javorník Rajnochovice
mapa
PR Kelčský Javorník Rajnochovice
mapa
PP Skalka-Polomsko
PP Skalka-Polomsko Rajnochovice
mapa
PR Sochová
PR Sochová Rajnochovice
mapa
Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny Rajnochovice
mapa
PR Čerňava Rajnochovice
mapa

Služby

Informační služby Rajnochovice Obecní úřad Rajnochovice 0.0 km
Vlaková Rajnochovice Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice o. s. 0.8 km
Obchody Rajnochovice Prodejna COOP 1.5 km
Půjčovna Rajnochovice Obecní knihovna Rajnochovice 1.5 km
Lékařská péče Rajnochovice Praktický lékař 1.5 km
Pojišťovny Rajnochovice OS MORAVAINVEST s.r.o. 1.6 km
Informační služby Podhradní Lhota Obecní úřad Podhradní Lhota 2.1 km
Půjčovna Podhradní Lhota Obecní knihovna Podhradní Lhota 2.1 km
Potraviny Podhradní Lhota Konzum H. a R. K. 2.2 km
Ostatní služby Podhradní Lhota Mateřská škola Podhradní Lhota 2.2 km

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat