Machová

Obec Machová se nachází 15 km severozápadně od od města Zlín. Žije zde okolo 530 obyvatel ve 150 trvale obydlených domech, rozloha katastrálního území je 315 ha.

První zmínka o obci pochází z roku 1397, s názvem obce Machowa se setkáváme již v roce 1675. Ve znaku obce a na obecní pečeti je obraz sv. Michala, na jehož počest se konají každoročně koncem září hody. Vedle hodových slavností se v obci každoročně pořádají také masopustní slavnosti s voděním medvěda a také zde každých deset let pořádají sjezdy rodáků.

Machová je zemědělskou obcí s dobrou úrodnou půdou, protéká jí potok Machovka. Má pěknou náves, která je tvořena lánovou zástavbou a z ní vedou uličky s domy a přiléhajícími menšími dvorky a zahrádkami. Součástí obce je také nově vystavěná část v řadové zástavbě tzv. Jižní Svahy a Trávníky. V obci se nachází mateřská škola, kulturní dům, knihovna, prodejna smíšeného zboží, pohostinství, sportovní areál s koupalištěm a bufetem, kuželna a fotbalové a dětské hřiště. V katastru obce najdeme také malý rybníček. Obec v této části realizuje obnovu přírody a krajiny na základě projektu "Biocentrum Slatinky - rekonstrukce". Část příjemného přírodního prostředí a současně i biokoridoru dotváří kořenová čistírna odpadních vod, která vytváří novou zeleň v této krajině.

V obci se nacházejí tři kříže, jeden z roku 1924 Na Kopci, druhý u domu č.p. 57 a třetí za tzv. alejí Hrabůvka, směrem k Tlumačovu. Uprostřed vesnice stojí zvonice z roku 1994, replika původní stavby.

Aktivní jsou zde také místní spolky a sdružení. Český svaz zahrádkářů Machová pořádá každoročně okresní výstavu ovoce a zeleniny, Dobrovolný svaz hasičů Machová se pravidelně účastní soutěží požárních spolků, Sbor pro občanské záležitosti pořádá akce pro děti i seniory a zajišťuje návštěvy u občanů při příležitosi jejich životního jubilea. 

Adresa

Machová
Machová 120
763 01 Machová

Kontakt

telefon: 577 121 032

Kontaktní osoba

Obecní úřad

Turistické cíle

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat