Zahnašovice

Možnosti trávení dovolené

V Zahnašovicích v minulosti nebylo počítáno s vlastním rekreačním zařízení. Tato oblast života obyvatelstva se však dostává do popředí zájmu. Proto jsou zpracovány plány pro cykloturistiku a podobně. Sportovní zázemí v obci představuje hřiště na kopanou, lední hokej, pétanque a tenisové kurty.

Další témata (upřesněte)

V prostorách u křižovatky je umístněn informační panel jednak o obci Zahnašovice, ale i celého regionu Holešovsko.

Slovní popis polohy obce

Obec Zahnašovice leží na severovýchodním okraji kroměřížského okresu, 2 km jižně od města Holešova a 20 km od Kroměříže.

Stručná historie obce

První zmínka o Zahnašovicích pochází z roku 1131. Podle Ladislava Hosáka jsou dokladovány názvy 1131 Zagnousouih, 1672 Zahnassowicze, 1675 Zahnaschowitz, 1718 Zahnassowitz, 1720 Zahnschowitz, 1751 Zanaschowitz, 1846 Zahnaschowitz, Zanašovice, 1872 Zahnaschowitz, Zahnačovice, 1881 Zahnašovice, 1893 Zahnaschowitz, Zahnašovice, 1924 Zahnašovice. Starší pečeť bez letopočtu a znaku měla nápis OBEC ZAHNAŠOVIC. Roku 1391 byly Zahnašovice majetkem kostela olomouckého, od r. 1604 součástí panství holešovského. V Zahnašovicích v současné době žije 349 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Na návsi obce Zahnašovice stála socha Panny Marie a kaplička, která sloužila k malým vesnickým pobožnostem s vlastním občanem k předříkání . Na místě kapličky byl v roce 1938 vysvěcen katolický kostel Navštívení P. Marie. V roce 1955 byl v obci vybudován vlastní hřbitov v jižní části obce. Do této doby byli zemřelí pochováváni na hřbitově v Holešově, kam pohřební průvod chodil pěšky po dnes již zrušené cestě přes letiště. Na katastru obce je umístněn kříž místního významu a dnes částečně poničená soška sv. Antoníčka, kterou obec hodlá obnovit.

Přírodní zajímavosti

Obec Zahnašovice se nachází v rovinatém terénu okraje území Haná. Na území se nachází malý obecní lesík – hájek .Obec má ve svém územním plánu rozpracovány další lokality postupné obnovy volně rostoucí zeleně, a ty také realizuje. Čtyřhektarové biocentrum Medřický s malým jezírkem se již stalo domovem vodních ptáků. Obnovují se také dnes již zorané původní polní cesty ke zlepšení rázu krajiny.

Adresa

Zahnašovice

Turistické cíle

Kostel Navštívení p. Marie ( 1937 )
Kostel Navštívení p. Marie ( 1937 ) Zahnašovice
mapa
Socha P. Marie Hostýnské Zahnašovice
mapa
Pamětní deska padlým vojínům ve světové válce Zahnašovice
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat