Čechy

Obec Čechy leží na říčce Moštěnce, na spojnici mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem. Rozkládá se na 455 hektarech a trvale je zde hlášeno 343 obyvatel. Turisticky atraktivní je zde koupaliště s dvěma dětskými a jedním padesátimetrovým bazénem a také historická zvonice z druhé poloviny 18. století.

První zmínka o obci Čechy  pochází z roku 1358, kdy v Olomouckých zemských deskách je jmenován Václav, vladyka z Čech.

Novodobá hostorie obce Čechy začíná v roce 1990, kdy se obec osamostatnila. Mezi první úkoly nově zvoleného zastupitelstva patřilo provedení plynofikace, která byla dokončena roku 1995. Dále byla zrekonstruována místní zvonice, opraveny komunikace, zrekonstruováno koupaliště a Areál volného času, jsou prováděna protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Čechy.

V obci jsou aktivní SDH Čechy, Klub žen a Myslivecké sdružení Mariánov.

Adresa

Čechy
Čechy 30
751 15 Čechy

Kontakt

telefon: 581 711 783

Kontaktní osoba

Obecní úřad

Turistické cíle

Kříž z r. 1909 Čechy
mapa
Památník padlým ve světové válce s pamětní deskou obětem II. světové války Čechy
mapa
Zvonice Čechy
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat