PR Tesák

Přírodní rezervaci Tesák tvoří přirozený porost jedlobučiny v Hostýnských vrších. Výměra rezervace je 7,55 ha, vyhlášena byla v roce 1975.

Přírodní rezervace se nachází na jihovýchodním svahu se sklonem 35 stupňů nedaleko vrcholu Ožiňák, v nadmořské výšce 565–640 m, asi 1,5 km severovýchodně od turistické chaty Na Tesáku. Přístup k území je z křižovatky silnic u rekreačního střediska Tesák severovýchodním směrem směr Rajnochovice, 1,5 km po červené turistické značce.

Důvodem vyhlášení je ochrana zbytku původního porostu typu jedlových bučin starého asi 180 let s charakteristickým bylinným podrostem. Jedná se o jeden z nejlépe zachovaných porostů tohoto typu v Hostýnských vrších. Lesní společenstva přírodní rezervace Tesák patří k nejlépe zachovaným přirozeným porostům typu bohaté jedlové bučiny mařinkové. Mezi dřevinami dominují buk a jedle, přimíšeny jsou javor, klen a smrk. V bylinném podrostu jsou bohaté porosty kapradin, z bylinných druhů se vyskytují např. mařinka vonná, kyčelnice devítilistá, kruštík modrofialový, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý, starček Fuchsův, starček lesní, čistec alpský, prvosenka vyšší, šalvěj lepkavá, čarovník alpský, rulík zlomocný, konopice sličná, svízel okrouhlolistý, rozrazil horský. Na živých i odumřelých stromech roste celá řada dřevokazných hub, např. ohňovec Hartigův, korálovec jedlový, lesklokorka ploská.

V rezervaci žijí běžné druhy lesních živočichů. Pozorováni byli mlok skvrnitý a skokan hnědý, z ptáků střízlík obecný, sýkora uhelníček, budníček větší a velký počet datlovitých, významný je výskyt vzácného strakapouda bělohřbetého a datlíka tříprstého. Při průzkumu entomofauny byla zjištěna vzácná nesytka jedlová.

Adresa

PR Tesák
768 72 Chvalčov

Najdete v okolí

Turistické cíle

Ski areál Tesák Chvalčov
0.7 km
mapa
PR Čerňava Rajnochovice
0.9 km
mapa
Tesák Chvalčov
1.0 km
mapa
PR Sochová
PR Sochová Rajnochovice
1.5 km
mapa
PP Bernátka
PP Bernátka Rajnochovice
1.9 km
mapa
Ski areál Troják Rajnochovice Hošťálková
2.1 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat