Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny je součástí předzámeckého areálu. V roce 1742 nechal majitel panství, František Antonín z Rottalu, kostel přestavět do dnešní podoby a předal jej do užívání kněžím řádu trinitářů. Jedná se o jednolodní barokní stavbu. V kostele je vybudováno pět bočních oltářů, jejichž štukovou výzdobu provedl O. Zahner. Ve stejné době byla ke kostelu přistavěna boční kaple sv. Kosmy a Damiána s rozsáhlou nástropní malbou svatých od malíře Josefa Pilze. Nově můžete najít před kostelem sv. Anny Památník Smíření, jehož autorem je významný moravský sochař Ondřej Oliva. Kovová socha ve tvaru stromu, symbolizující smíření jednotlivých náboženství, která se v Holešově setkávala.

Filiální kostel sv. Anny stojí poblíž holešovského zámku, kdysi byl součástí rozsáhlého předzámeckého areálu. Původně zde stávala bratrská modlitebna vystavěná tehdejší vrchností. V říjnu 1615 povolal jezuity do Holešova majitel panství Ladislav Popel ml. z Lobkovic, a proto musel následně správce sboru opustit faru. Jezuité přeměnili modlitebnu na katolický kostel a zasvětili sv. Anně. V květnu 1616 přijel kardinál František z Dietrichsteina do Holešova, aby kostel vysvětil, a při této příležitosti uvedl osobně Jana Sarkandra holešovským knězem. Zánikem rezidence jezuitů (roku 1626) zůstal kostel opuštěn a chátral, pouze o některých svátcích se v něm konaly bohoslužby a církevní slavnosti. Po více než sto letech nechal František Antonín hrabě z Rottalu v letech 1742–1748 zpustlý kostel přestavět. Aby se pravidelně konaly bohoslužby v nově zbudovaném kostele, rozhodl se hrabě založit poblíž kostela rezidenci pro pět kněží řádu trinitářů. Slavnostní vysvěcení kostela a uvedení trinitářů se konalo 26. července 1748 olomouckým biskupem a kardinálem Ferdinandem Juliem hrabětem z Troyer. Řád působil v Holešově do roku 1783, kdy byl zrušen v rámci reforem císaře Josefa II. v celé habsburské monarchii. Farní úřad se přičinil, aby byl v r. 1882 zpustlý kostel znovu opraven. Důkladná renovace vnitřku a vnějšku kostela proběhla v letech 1963–1974. Od roku 2006 probíhají opravy, které by měly odstranit nebo alespoň zmírnit vlhkost kostela na severní a jižní straně.

Stavba kostela sv. Anny je provedena se vší pravděpodobností stavitelem Tomášem Šturmem, který působil dlouhá léta ve službách Rottalů. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Anně. Oltářní obraz představuje sv. Annu, která v přítomnosti svého manžela sv. Jáchyma vyučuje Pannu Marii. Obraz namaloval akademický malíř František Antonín Palko (1717–1766). V kostele je dále vybudováno pět bočních oltářů, jejichž obrazy namaloval olomoucký malíř Josef Pilz (1711–1797). Sochařskou výzdobu v kostele provedl z větší části Ondřej Zahner. Proti vstupu do sakristie byla vybudována v letech 1752–1754 boční kaple sv. Famiána (dnes obyčejně označovaná jako kaple sv. Kosmy a Damiána). V letech 1974–1976 zde došlo k objevení rozsáhlé nástropní malby svatých (o rozměru 8,5 m x 5,5 m), jež je nejvýznamnějším dílem malíře Josefa Pilze.

Možnosti prohlídek: květen – září: sobota a státní svátky 10:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00, neděle 13:00 – 17:00. Prohlídky v pracovní dny po domluvě na tel. č. 606 410 819. V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští. Kaple sv. Kříže Jedná se o unikátní osmibokou pohřební kapli z poloviny 17. století, kterou navrhl císařský architekt Filiberto Luchese. Na stěnách jsou namalovány působivé biblické výjevy vztahující se k poslednímu soudu.

Aktuality: http://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/

Adresa

Kostel sv. Anny
Nám. sv. Anny
769 01 Holešov

Kontakt

telefon: 606 410 819

Kontaktní osoba

Římskokatolická farnost Holešov

Najdete v okolí

Turistické cíle

Trinitářský klášter
Trinitářský klášter Holešov
0.0 km
mapa
Černá kaple Holešov Holešov
0.1 km
mapa
Malé muzeum kovářství Holešov
0.1 km
mapa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
0.2 km
mapa
Městské muzeum a galerie Holešov
0.2 km
mapa
Šachova synagoga Holešov
0.2 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat