Trinitářský klášter

Bývalý trinitářský klášter z 18. století. Nacházel se na současném náměstí Sv. Anny.

Nárožní jednopatrová dvoukřídlá stavba, jež je spojena s filiálním kostelem sv. Anny oratoří (dveře zazděny). Pod oratoří průjezd a sakristie. V průčelí devítiosá, po straně sedmiosá, na podnoží, ořímsovaná. Okna pravoúhlá se šambránami, v prvním poschodí nadokenní římsy. Vchod pravoúhlý, ostění, chodba v přízemí klenutá 6 poli hřebínkové klenby, boční křídlo 4 poli, místnosti v přízemí mají zrcadlové klenby, v prvním poschodí rovné stropy, sklepy hluboké, klenuté valeně. Střecha sedlová, kryto taškou. Materiál stavby: smíšené, hladce omítnuté zdivo

Časové, slohové a autorské určení: r. 1748-1750 s pozdějšími přestavbami

Zhodnocení památky: soubor barokních budov s pozdějšími úpravami, významný z hlediska zástavby města.

Adresa

Trinitářský klášter
nám. F. X. Richtra
769 01 Holešov

Najdete v okolí

Turistické cíle

Kostel sv. Anny Holešov
0.0 km
mapa
Černá kaple Holešov Holešov
0.1 km
mapa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
0.1 km
mapa
Městské muzeum a galerie Holešov
0.1 km
mapa
Zámek Holešov Holešov
0.1 km
mapa
Malé muzeum kovářství Holešov
0.2 km
mapa

Kalendář akcí

 • 28. 10. 2021 • 19:00
  Holešov, Zámek Holešov
  Kateřina Kněžíková - soprán, Jarmila Balážová mezzosoprán, Charles Olivieri - Munroe - dirigent, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín...
 • 1. 9. 2021 - 31. 10. 2021
  Holešov, Židovský hřbitov s obřadní síní
  Výstava v obřadní síni židovského hřbitova v Holešově. ...
 • 17. 9. 2021 - 7. 11. 2021
  Holešov, Zámek Holešov
 • 17. 9. 2021 - 7. 11. 2021
  Holešov, Zámek Holešov
  Tradiční a nové menšiny české společnosti objektivem Jindřicha Štreita...
 • 21. 11. 2021 • 18:00
  Holešov, Zámek Holešov
  pražský komorní balet...
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat