Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Impozantní barokní kostel vysvěcený v roce 1735 patří k vzácným památkám Moravy. Scéna nad hlavním oltářem představuje nanebevzetí Panny Marie a je celá vytvořena ze štuku. Bohatá sochařská výzdoba hlavního oltáře je doplněna deseti bočními oltáři, z nichž jeden je zasvěcen holešovskému faráři sv. Janu Sarkanderovi. Ke kostelu byla přistavěna unikátní Černá kaple jakožto pohřební kaple rodin Rottalů a Wrbnů. Jedná se o mistrovské dílo sochaře Gottfrieda Fritsche. V kapli je umístěno i devět cechovních postavníků.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie představuje hlavní dominantu holešovského náměstí. Součástí je unikátní Černá kaple.

POPIS KOSTELA: Vnitřní výzdoba kostela byla dotvářena za majitele panství hraběte Františka Antonína z Rottalu (1717–1762). Kostel byl slavnostně vysvěcen 26. července 1735 olomouckým světícím biskupem Ottou Honoriem hrabětem z Egkhu a Hungersbachu. Na vnitřní výzdobě chrámu se podíleli přední moravští sochaři – Jan Jiří Schauberger a Ondřej Zahner. Hlavní oltář představuje Nanebevzetí Panny Marie a je proveden ve štuku. Po stranách hlavního oltáře jsou umístěny dvě vrcholně barokní dřevořezby andělů (světlonošů) od O. Zahnera. Křtitelnice od J. J. Schaubergra má unikátně sochařsky pojatou kompozici. V bočních lodích je vybudováno deset bočních oltářů, na jejíž sochařské výzdobě se podíleli oba umělci. Nejvýznamnější z nich je oltář sv. Jana Sarkandra, holešovského faráře v letech 1616–1620, vybudovaný v levé boční lodi. K pravé straně kněžiště nechal František Antonín hrabě z Rottal, poslední mužský potomek rodu, přistavět unikátní Černou kapli, dokončenou v roce 1748.

MOŽNOST PROHLÍDKY: Kostel Nanebevzetí Panny Marie spolu s Černou kaplí je zapojen do projektu Zlínského kraje s názvem „Otevřené brány“. Prohlídky jsou zdarma a konají se od 1. května do 30. září o víkendech a státních svátcích. Skupinku návštěvníků je možné provést i během týdne po domluvě na faře – tel. číslo 606 410 819 (nahlásit alespoň jeden den dopředu). Návštěvníci farního kostela budou seznámeni se stručnou historií chrámu, prohlédnou si podrobně interiér kostela (včetně deseti bočních oltářů) a dále unikátní Černou kapli. Prohlídka bude zakončena výstupem na kůr, odkud je možné si zblízka prohlédnout nejen velmi vzácnou varhanní skříň z poloviny 18. století, ale naskytne se návštěvníkům i neobvyklý pohled do hlavní lodi kostela. Bližší informace o prohlídkách a podrobnější popis interiéru kostela je možné nalézt na internetových stránkách: http://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/.

Adresa

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
nám. Dr.E.Beneše
769 01 Holešov

Kontakt

telefon: 606 410 819

Kontaktní osoba

Římskokatolická farnost Holešov

Najdete v okolí

Turistické cíle

Černá kaple Holešov Holešov
0.0 km
mapa
KinoKlub Holešov
0.1 km
mapa
Kino Svět Holešov
0.1 km
mapa
Trinitářský klášter
Trinitářský klášter Holešov
0.1 km
mapa
Kostel sv. Anny Holešov
0.2 km
mapa
Socha T. G. Masaryka Holešov
0.2 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat