Kostel sv. Anny

STRUČNÁ HISTORIE KOSTELA:

Filiální kostel sv. Anny stojí poblíž holešovského zámku, kdysi byl součástí rozsáhlého předzámeckého areálu. Původně zde stával bratrský sbor vystavěný tehdejší vrchností. V r. 1616 povolal jezuity do Holešova majitel panství Ladislav Popel ml. z Lobkovic. Jezuité kostel upravili pro katolickou bohoslužbu a zasvětili sv. Anně. V květnu 1616 přijel kardinál František z Dietrichštějna do Holešova, aby kostel vysvětil a při této příležitosti uvedl osobně Jana Sarkandra holešovským knězem. Zánikem rezidence jezuitů (roku 1626) zůstal kostel opuštěn a chátral, pouze o některých svátcích se v něm konaly bohoslužby a církevní slavnosti.

Po více než sto letech nechal František Antonín z Rottalu v letech 1742 – 1748 zpustlý kostel přestavět. K oběma stranám kostela nechal přistavět klášterní budovy, které předal do užívání kněžím řádu trinitářů (v Holešově řád působil do roku 1782, kdy byl zrušen v rámci reforem císaře Josefa II.). Farní úřad se přičinil, aby byl v r. 1882 zpustlý kostel znovu opraven. Důkladná renovace vnitřku a vnějšku kostela proběhla v letech 1963-1974 za působení P. Františka Alexe. Došlo k důkladné renovaci vnitřku i vnějšku kostela. Od roku 2006 probíhají opravy, které by měly odstranit nebo alespoň zmírnit vlhkost kostela na severní straně. Pak budou postupně restaurovány i jednotlivé boční oltáře.

 

POPIS INTERIÉRU:

Stavba kostela sv. Anny je provedena se vší pravděpodobností stavitelem Tomášem Šturmem, který působil dlouhá léta ve službách Rottalů. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Anně. Oltářní obraz představuje sv. Annu, která v přítomnosti svého manžela sv. Jáchyma vyučuje Pannu Marii. Obraz namaloval akademický malíř Antonín František Palko (1717-1766) a je považován za jedno z jeho nejlepších děl s náboženskou tematikou na Moravě. Po stranách oltáře jsou umístěni zakladatelé trinitářského řádu - sv. Felix z Valois (nalevo) a sv. Jan z Mathy (napravo). V kostele je dále vybudováno pět bočních oltářů, jejichž obrazy namaloval olomoucký malíř Josef Pilz (1711 - 1797). Sochařskou výzdobu v kostele provedl Ondřej Zahner.

 Proti vstupu do sakristie byla vybudována v letech 1752 - 1754 boční kaple sv. Flámia (dnes obyčejně označovaná jako kaple sv. Kosmy a Damiána). Hlavní oltář (naproti vstupu) byl původně zasvěcen sv. Flámiovi. Dnes je zde umístěn obraz Panny Marie Pomocné. Po stranách oltáře jsou štukové sochy sv. Kosmy a Damiána. Výzdoba kaple je od neznámého autora. V letech 1974 - 1976 zde došlo k objevení rozsáhlé nástropní malby svatých (o rozměru 8,5 m x 5,5 m), jež je nejvýznamnějším dílem malíře Josefa Pilze.

 

MOŽNOST PROHLÍDKY:

Kostel sv. Anny je možné si prohlédnout díky projektu Zlínského kraje – „Otevřené brány“. Prohlídky jsou zdarma a konají se od 1. května do 30. září o víkendech a státních svátcích. Skupinku návštěvníků je možné provést i během týdne po domluvě na faře – tel. číslo 739 246 037 (nahlásit alespoň jeden den dopředu).

Návštěvníci budou seznámeni s historií kostela, dále si prohlédnou jeho interiér včetně pěti bočních oltářů a boční kapli sv. Kosmy a Damiána s rozsáhlou nástropní malbou svatých.

Na internetových stránkách Římskokatolické farnosti Holešov (www.farnost.biz) je možné nalézt bližší informace o prohlídkách a podrobnější popis interiéru kostela.

Adresa

Kostel sv. Anny
Nám. sv. Anny
769 01 Holešov

Kontakt

telefon: 606 410 819

Kontaktní osoba

Římskokatolická farnost Holešov

Turistické cíle

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
mapa
Šachova synagoga Holešov
mapa
Zámek Holešov Holešov
mapa
Černá kaple Holešov Holešov
mapa
Židovský hřbitov Holešov s obřadní síní Holešov
mapa
Zámecká zahrada Holešov Holešov
mapa

Kalendář akcí

 • 28. 10. 2021 • 19:00
  Holešov, Zámek Holešov
  Kateřina Kněžíková - soprán, Jarmila Balážová mezzosoprán, Charles Olivieri - Munroe - dirigent, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín...
 • 1. 9. 2021 - 31. 10. 2021
  Holešov, Židovský hřbitov s obřadní síní
  Výstava v obřadní síni židovského hřbitova v Holešově. ...
 • 17. 9. 2021 - 7. 11. 2021
  Holešov, Zámek Holešov
 • 17. 9. 2021 - 7. 11. 2021
  Holešov, Zámek Holešov
  Tradiční a nové menšiny české společnosti objektivem Jindřicha Štreita...
 • 21. 11. 2021 • 18:00
  Holešov, Zámek Holešov
  pražský komorní balet...
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat