Městské muzeum a galerie

Městské muzeum je z důvodu rekonstrukce mimo provoz. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby volejte správkyni Muzea Holešov Mgr. Nikol Holubovou - 739 245 336

Expozice / prohlídková trasa

Historie města Holešova Expozice zachycuje od nejstarších dob po etapách všechna důležitá období a osobnosti města i regionu. Z období pravěku jsou zde vystaveny nejrůznější nálezy, rekonstrukce vrtáku kamenných nástrojů, originální kostrový hrob, nádoby z pravěkých kultur, bronzový depot a mnohé další. Středověk zastupují palné zbraně používané za třicetileté války, či část výzbroje švédského vojska, které obsadilo Holešov v roce 1643 a 1645. Výstava zahrnuje i vesnické vybavení z 19. století - oblečení z počátku 19. století, obrázky na skle, dřevěné sošky svatých, dřevěné nástroje (vochle, formy na perník, dětské dřeváky atd.) a také ukázku rajnochovické keramiky. Vystaveny jsou nejen zbraně - čepel kordu hraběte z Vrbna, protinapoleonské šavle, slavnostní meče, zbraně z prusko-francouzské války, ale i helmy a přilby z 1. a 2. světové války. Mapa holešovského panství z roku 1763, katastrální plán města Holešov z roku 1831, mapka politického okresu Holešov po r. 1868, maketa náměstí Holešova z roku 1850 a dobové pohlednice z let 1900-1960 dokreslují historický vývoj Holešova a jeho okolí. Část výstavy je věnována také zámku v Holešově. Závěr výstavy patří regionálním osobnostem: F. Skopalíkovi, D. Slobodovi, R. Janovskému, F. X. Richterovi, M. Winderovi, L. Klabusayovi, univ. prof. PhDr. V. Grohovi, F. Gogelovi, PhDr. M. Očadlíkovi, PhDr. O. Odložilíkovi, PhDr. V. Fialové, J. Schneeweisovi, L. Winderovi aj.

Expozice / prohlídková trasa

Výstava obrazů Vstupní menší část je vyčleněna ukázce děl profesora Františka Růžičky. Ve velkém sále v přízemí se konají časově omezené výstavy regionálních, ale i známých českých a zahraničních výtvarníků. Tyto expozice se zhruba v měsíčních intervalech střídají, většinou jsou první den zahájeny vernisáží a hojně navštěvované veřejností.

Městské muzeum a galerie v Holešově se nachází přímo na nám. Dr. E. Beneše v budově tzv. „staré radnice“, která zde působila do r. 1990. V těchto prostorách byla expozice městského muzea otevřena v srpnu 1998. Městská galerie je otevřena od léta 1999 a je věnována především místním umělcům a rodákům. V současné době jsou po rozsáhlé rekonstrukci galerii věnovány přízemní prostory. Městské muzeum a galerie je ve správě Městského kulturního střediska Holešov, pod které rovněž spadají významné památky jako jsou Šachova židovská synagoga a smuteční obřadní síň židovského hřbitova, jež se nacházejí nedaleko od náměstí. Významnou památkou Holešova je i zámek s překrásným zámeckým parkem.

Adresa

Městské muzeum
F. X. Richtera 190
769 01 Holešov

Kontakt

telefon: +420 739 245 336

Kontaktní osoba

Mgr. Nikol Holubová

Najdete v okolí

Turistické cíle

Zámek Holešov Holešov
0.0 km
mapa
Trinitářský klášter
Trinitářský klášter Holešov
0.1 km
mapa
Zámecká zahrada Holešov Holešov
0.1 km
mapa
Kino Svět Holešov
0.1 km
mapa
KinoKlub Holešov
0.2 km
mapa
Černá kaple Holešov Holešov
0.2 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat