PP Skalka-Polomsko

Přírodní památka Skalka-Polomsko, vyhlášená v roce 1952 na ploše 0,88 ha, se rozprostírá na příkré travnaté stráni, zčásti zarostlé keři a stromy.

Chráněné území se nachází 500 m severně od obce Rajnochovice v Hostýnských vrších. K území se dostanete z Rajnochovic severovýchodním směrem, asi 1,5 km od kostela, po místní komunikaci do osady Polomsko.

Důvodem vyhlášení byl výskyt teplomilných a suchomilných druhů rostlin karpatského typu. Celý svah byl dříve využíván jako pastvina. Vyvinul se v charakteristickou suchou louku s keři a s bohatou vegetací, v niž jsou zastoupeny teplomilné a suchomilné druhy, průvodci karpatských luk i druhy keřnatých strání. Z keřů je v současné době dominantní líska obecná, z dřevin tu dále roste hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, trnka, dub letní. Na druhově pestrých travnatých stráních najdete např. následující druhy: vstavač mužský, vstavač bledý, vstavač kukačka, prstnatec májový, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, zvonek klubkatý, zvonek boloňský, rozchodník šestiřadý, devaterník dvoubarvý, škarda ukousnutá, divizna rakouská, šalvěj lepkavá, prvosenka jarní, kakost krvavý, šalvěj přeslenitá, jestřábník Bauhinův, strmobýl lysý, vítod chocholatý, bojínek Boehmerův, kostřava ovčí, lipnice smáčknutá, a jiné druhy.

Adresa

PP Skalka-Polomsko
768 71 Rajnochovice

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny Rajnochovice
0.8 km
mapa
PP Vřesoviště Bílová
PP Vřesoviště Bílová Rajnochovice
1.6 km
mapa
Rajnochovická lesní železnice, z.s. Rajnochovice
1.8 km
mapa
Památná lípa
Památná lípa
2.3 km
mapa
Zřícenina hradu Zubříč Podhradní Lhota
2.5 km
mapa
Zřícenina hradu Šaumburk Podhradní Lhota
2.5 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat