PP Bernátka

Přírodní památka Bernátka, vyhlášená v roce 1975 o výměře 3 ha, představuje zachovalý jedlobukový porost v Hostýnských vrších.

Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 540–560 m na mírném jihovýchodním svahu. K lokalitě se dostanete z Tesáku komunikací směrem na Troják, po 3 km u hájovny Bernátka odbočíme směrem na Rajnochovice a po 500 m vlevo ve svahu je chráněné území.

Důvodem vyhlášení je ochrana typického lesního porostu s výskytem řeřišnice trojlisté. Lesní společenstva patří k nejlépe zachovaným porostům typu bohaté jedlové bučiny v Hostýnských vrších. Stromové patro tvoří lesní typ, kde dominuje buk lesní, vtroušeně se vyskytuje jedle bělokorá. V podrostu je v jarním aspektu nejnápadnější význačný výskyt řeřišnice trojlisté, která se nachází na celém území rezervace i v přilehlých lesích společenstvech, vykvétá již koncem dubna.

Porost je ponechán bez těžebního či pěstitelského zásahu. Vzhledem k ochraně hlavního motivu řeřišnice trojlisté není nutno provádět v území žádné zvláštní zásahy, neboť druh je hojně rozšířen po celé ploše chráněného území i mimo něj a jeho existence není na lokalitě ohrožena.

Adresa

PP Bernátka
768 71 Rajnochovice

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Ski areál Troják Rajnochovice Hošťálková
0.6 km
mapa
Troják Hošťálková
1.0 km
mapa
Ski areál Tesák Chvalčov
1.9 km
mapa
PR Tesák Chvalčov
1.9 km
mapa
Rozhledna na Marušce Hošťálková
2.2 km
mapa
Tesák Chvalčov
2.2 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat