Zřícenina hradu Obřany

Pověstmi opředený hrad postavil v roce 1365 Boček z Kunštátu a Poděbrad. Hrad fungoval pouze asi 100 let, byl pobořen husity. Patří k nejvýše položeným hradům na Moravě, leží v nadmořské výšce 704 m. Turistické trasy vedou z Hostýna, Chvalčova a Rusavy. K hradu vede naučná stezka Hostýnské vrchy.

První písemná zmínka zpráva o obřanském hradu se vztahuje k roku 1365, kdy jej od svého bratra Bočka získal Vilém z Kunštátu. Katastrálně se hrad Obřany nachází na území obce Chvalčov. Vzdálen je asi 1,5 km jihovýchodně od vrcholu Hostýna a spolu s ním a vrchy Skalným a Čerňavou vytváří výrazou dominantu kraje. Dochovaly se jen zbytky zdí.

Pověst

Před mnoha lety žil na hradě Obřanech v Hostýnských vrších rytíř obr. Kolem hradu se rozkládaly rozsáhlé lesy, v nichž se prohánělo hojně zvěře. A nebylo pro rytíře většího potěšení než lov. Celé dny lovil, zatím co paní bývala doma. Pohlížela okny na zvlněný kraj a bývalo jí smutno.
Jednou vše opustila a vyšla si do okolí. Její obří postava kráčela a hlavou se dotýkala vrcholků stromů. Řeka tu tekoucí připadala jí jako stružka, zpěv ptačí jako lehké tikání. Co to - pojednou se zastavila. Uviděla něco droboučkého rytí v zemi. Oráč párem strakatých volů oral své pole. Tak se jí ta pohybující skupinka zalíbila, že vzala oráče s pluhem i voly do zástěry a pospíchala na hrad. Muž se zatím vrátil z lovu a odpočíval v komnatě. „Podívej se, jak roztomilou hračku jsem nalezla za hradem.“ A obsah klínu vysypala na stůl. „Tak se mně zalíbila, že jsem si ji přinesla domů.“
Muž ji řekl: „Vezmi vše opět a zanes tam, odkud jsi vzala. Takoví budou lidé, kteří přijdou po nás.“
Po těch obrech dostal kopec název Obřany.

Fr. Sovadina Trébský „ Kytička pověstí z Holešovska a Bystřicka.“

Adresa

Zřícenina hradu Obřany
768 72 Chvalčov

Kontakt

telefon: + 420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz

Kontaktní osoba

Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem

Najdete v okolí

Turistické cíle

PR Obřany Chvalčov
0.2 km
mapa
PP Na Jančích
PP Na Jančích Chvalčov
1.3 km
mapa
Skalný Bystřice pod Hostýnem
1.6 km
mapa
Smrdutá Chvalčov
1.8 km
mapa
Přírodní park Hostýnské vrchy
Přírodní park Hostýnské vrchy
2.1 km
mapa
Svatý Hostýn Chvalčov
2.5 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat