Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě viditelným už zdaleka díky rovinaté krajině úrodné Hané. Po tři století je cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů.

První písemná zmínka o kopci Hostýnu (735 m. n. m.) pochází z poloviny 16. století. První osadníci však žili na Hostýně již v pravěku. Vrchol Hostýna je obehnán valem o délce 1 835 m, který má dodnes v některých místech výšku 9 m a šířku 23 m.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Její základní kámen byl posvěcen r. 1721 a vytvořil ji podle plánů J. Ignáce Cyraniho stavitel Tomáš Šturm. Stavba byla dokončena v r. 1748. Za oltářem se skrývá reliéf hostýnské madony a pod ním je zobrazena porážka Tatarů.

Sarkandrova kaple

Novobarokní kaple pochází z roku 1889. Vznikla přestavbou staré rottalovské kaple z roku 1658. Oltářní obraz i nástěnné malby zachycují život svatého Jana Sarkandra.

Stará křížová cesta

Základní kámen byl posvěcen v roce 1900, stavbu provedl  stavitel Otto Zeman. Pašijové obrazy zhotovil bystřický malíř Žůrek.

Jurkovičova křížová cesta

Autorem křížové cesty je známý slovenský architekt Dušan Jurkovič, který při tvorbě zastavení vycházel z valašské tradice. Keramické obrazy vytvořili Joža Úprka a Jano Koehler. Křížová cesta byla postavena v letech 1903 - 1933.

Cesta světla

Cesta světla připomíná velikonoční události od Ježíšova zmrtvýchvstání až  po seslání Ducha Svatého. Základové kameny pro jednotlivá zastavení jsou dary různých kamenolomů. Základ každého zastavení tvoří jiná hornina. Cesta byla vybudována v roce 2010.

Vodní kaple

Kolem roku 1658 nechal postavit kapli s oltářem kolem upraveného vodního pramene Jan hrabě z Rottalu. Interiér dříve zdobily malby vodních zřídel. Během staletí však proběhla řada oprav. Při poslední opravě byla v kapli umístěna nová socha P. Marie Svatohostýnské.

Rozhledna s kaplí svatého Kříže

Rozhledna stojící na vrcholku Hostýna pochází z roku 1897 a nabízí úchvatný výhled na Bystřici pod Hostýnem a vzdálenější rovinu Hané.

Větrná elektrárna

Byla zprovozněna na jaře v roce 1994. Provoz elektrárny je nepřetržitý, ovládaný řídícím počítačem, který na základě informací dodávaných příslušnými čidly spouští elektrárnu, nastavuje rotor do směru větru, nastavuje lopatky dle směru větru a připojuje elektrárnu na rozvodnou síť. Při stoupnutí větru nad povolenou mez, odpojuje generátir a brzdí rotor.

Hřbitov

Horský hřbitov navazující na architekturu Jurkoviče, umístěn mezi XIV. a XIII. zastavením křížové cesty. Návrh i realizace stav. Zeman, 1913. Původně pro 20 jednoduchých stejných hrobů, postupně byl rozšiřován. Kamenné hřbitovní schody lemují kuželovité sloupky. Schodiště ukončeno masivními pilíři, do kterých je zavěšena kovová brána. Uprostřed 6m kříž podle Myslbeka zhotovil F. Neumann.

Svatohostýnské muzeum

Muzeum je umístěno v prostorách jedinečného Jurkovičova sálu v areálu poutních domů. Ve svých expozicích představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost. Na galerii je expozice přírodnin, flóry a fauny Hostýnských vrchů.

Sochy, pomníky

  • Sochy sv. Cyrila a Metoděje
  • Socha sv. Antonín, který káže rybám 
  • Socha Božského srdce Páně
  • Socha sv. Anny
  • Socha sv. Ambrože

Výjezd na Svatý Hostýn je bez povolení zakázán z důvodu nedostatku parkovacích míst na vrcholu kopce. Informace k povolení naleznete zde.

Adresa

Hostýn
Svatý Hostýn
768 72 Chvalčov

Kontakt

telefon: +420 573 381 693

Kontaktní osoba

Matice svatohostýnská

Najdete v okolí

Turistické cíle

Rozhledna na sv. Hostýně Chvalčov
0.1 km
mapa
Kaple sv. Jana Sarkandra Chvalčov
0.2 km
mapa
Křížová cesta Dušana Jurkoviče Chvalčov
0.3 km
mapa
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně Chvalčov
0.4 km
mapa
Muzeum na Svatém Hostýně Chvalčov
0.5 km
mapa
Hostýn - vrchol, 734 m n.m.
0.5 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat