PR Javořina

Přírodní rezervaci Javořina tvoří lesní porost pralesovitého charakteru v hřebenové části Bílých Karpat – na severních svazích vrchu Velká Javořina. Přírodní rezervace navazuje na severní část NPR Javořina a tvoří její ochranné pásmo. Byla vyhlášena v roce 1993, její výměra je 27,7 ha.

Poloha

Přírodní rezervace se nachází na severních svazích vrchu Velká Javořina (970 m n. m.), v nadmořské výšce 685–875 m. K lokalitě se dostanete při jízdě od Slavkova po odbočení na vrcholu stoupání (Hrabina) ze silnice I/54 (Veselí nad Moravou–Strání–SR) vpravo na účelovou komunikaci vedoucí na Velkou Javořinu (cca 12 km). Na kole nebo autem je možné vyjet po této zpevněné cestě až k hranici se Slovenskem, kde je dále závora a zákaz vjezdu, rezervaci máte po levé ruce nad cestou, odtud je po modré turistické značce asi 1 km na vrchol. Pěšky se vydáte po červené značce, která nejprve vede po stejné cestě, ale asi po 5 km se odklání na lesní cestu Kobelná a boční hřeben vedoucí na Javořinu souběžně s lesní cestou. Automobilem je možné vyjet až na vrchol Velké Javořiny pouze ze slovenské strany.

Popis

Předmětem ochrany jsou zachovalá lesní společenstva pralesovitého charakteru. Na geologickém podkladu, tvořeném převahou pískovců a s menším zastoupením jílovců, vznikly kamenito-hlinité svahoviny. Vegetaci tvoří suťový porost s dominujícím bukem lesním, jasanem ztepilým, javorem klenem a javorem mléčem. V podrostu roste sněženka podsněžník, mléčivec alpský, kozlík výběžkatý bezolistý, papratka horská, zvonek širolistý nebo kokořík přeslenitý.

Z živočichů zde žijí plž modranka karpatská, mlok skvrnitý, z ptáků hnízdí strakapoud bělohřbetý, kos horský, lejsek bělokrký.

Další informace

Nejlepší období k návštěvě rezervace je v první polovině května s časně jarním aspektem kvetoucích sněženek a rašících kapradin.
V minulosti byly v porostu prováděny probírky, v současné době jsou lesy ponechány přirozenému vývoji. Na celé ploše přirozeně zmlazuje javor klen i buk lesní.
O území pečuje Správa CHKO Bílé Karpaty a Lesy ČR s.p., Lesní správa Luhačovice.

Nedaleký vrchol Velké Javořiny umožňuje za příznivých meteorologických podmínek daleké výhledy od rakouských Alp až ke slovenské Fatře.

Adresa

PR Javořina
687 65 Strání

Najdete v okolí

Turistické cíle

NPR Javořina
0.3 km
mapa
Mechnáčky, přírodní památka
Mechnáčky, přírodní památka
2.7 km
mapa
Vápenky, přírodní památka
Vápenky, přírodní památka
3.2 km
mapa
Crystalite Bohemia - Květná
3.6 km
mapa
Záhumenice, přírodní památka
Záhumenice, přírodní památka
3.7 km
mapa
PR Nová hora
PR Nová hora
4.1 km
mapa

Služby

Kalendář akcí

 • 1. 7. 2022 • 21:30 - 23:30
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu na zámeckém nádvoří. Film Po čem muži touží 2 se bude promítat v pátek 1.7.2022 ...
 • 7. 7. 2022 • 18:00
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Ve čtvrtek 7.7.2022 přivítáme na zámku v Bystřici pod Hostýnem v rámci Léta na nádvoří taneční a swingový orchestr Bedřicha Pukovce pod taktovkou Zdeň...
 • 8. 7. 2022 • 19:00
  Bystřice pod Hostýnem, Kino Klub Sušil
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu Párty Hárder: Summer Massacre, které proběhne v pátek 8.7.2022 v 19:00 hodin v ki...
 • 9. 7. 2022 • 19:00
  Bystřice pod Hostýnem, Kino Klub Sušil
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu Řekni to psem, které proběhne v sobotu 9.7.2022 v 19:00 hodin v kině Sušil. Di...
 • 18. 6. 2022 - 18. 9. 2022
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s galerií Artrium zve na výstavu Zdeněk Burian: Za divy světa a prasvěta. Výstava se bude konat od 18.6. ...
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat