PR Nová hora

Přírodní rezervaci Nová hora tvoří původně jednosečné louky, občas extenzívně přepásané. Jde o členité území s loukami, lesíky a sady na úbočí Nové hory (552 m n. m.). Rezervace byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 29,6 ha.

Poloha

Přírodní rezervace leží 0,5 km severovýchodně od Květné, v nadmořské výšce 400–490 m n. m.

Popis

Důvodem ochrany je udržení charakteru lučních i hájových společenstev. Záchrana mikrolokalit kriticky ohrožených druhů rostlin. Vyskytují se zde 4 kriticky ohrožené druhy rostlin ČR – tořič čmelákovitý, ostřice ptačí nožka, hrachor panonský a smetánka bahenní. Z dalších vzácných druhů zde roste např. pětiprstka žežulník, vstavač bledý, prstnatec listenatý, prstnatec pleťový, podkovka chocholatá.

Z ohrožených druhů motýlů zde žije např. ohniváček černočárný, ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý a kopřivový, pabourovec pampeliškový. Ze vzácných druhů ptáků se zde vyskytuje chřástal polní.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je na přelomu května a června, kdy kvetou nejvzácnější druhy rostlin.
Většina lokality byla využívána jako jednosečné louky. V dolní části území byla drobná políčka. Dubohabrové hájky byly těženy výběrovou těžbou, na části území byly švestkové sady. V době hospodaření státního statku byly koseny jen přístupné plochy. Většina zbylé části území, zvláště v horní části, zarostla a stále zarůstá sukcesí dřevin. Louky s masovým výskytem tořičů byly poničeny v 80. letech vyhnojením minerálními hnojivy. Po roce 1990 bylo skončeno přihnojování luk a stav lučních porostů se zlepšil tak, že se opět objevily tořiče i jiné ohrožené druhy na místech původního výskytu. V letech 1993–95 zrekonstruovala ZO ČSOP Vlčnov nejcennější plochy luk likvidací náletu a stařiny a obnovila na nich pravidelné kosení.

Adresa

PR Nová hora
Květná
687 65 Strání

Najdete v okolí

Turistické cíle

Crystalite Bohemia - Květná
0.5 km
mapa
Mechnáčky, přírodní památka
Mechnáčky, přírodní památka
1.7 km
mapa
Památka lidového stavitelství „Štrbákovec“
2.3 km
mapa
Naučná stezka Květná
Naučná stezka Květná
2.4 km
mapa
Záhumenice, přírodní památka
Záhumenice, přírodní památka
2.4 km
mapa
Kostel Povýšení svatého Kříže
Kostel Povýšení svatého Kříže
2.5 km
mapa

Služby

Kalendář akcí

 • 26. 5. 2022 • 17:00
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Město Bystřice pod Hostýnem zve na přednášku Růže jako královna květin, která se koná 26.5.2022 od 17:00 do 18:00 hodin ve svátečním sále bystřického ...
 • 29. 5. 2022 • 19:00
  Bystřice pod Hostýnem
  Léčivé divadlo Gabriely Filippi zve všechny na představení Terapie rodinou. Bláznivá rodinná ezokomedie o tom, jak umí být život krásný a tragikomi...
 • 5. 6. 2022 • 10:00
  Bystřice pod Hostýnem
  V neděli 5.6.2022 proběhne v Bystřici pod Hostýnem Běh Bystřicí. Přihláška na Běh Bystřicí je aktivní na odkazu https://my.raceresult.com/202505/regi...
 • 3. 6. 2022 - 5. 6. 2022
  Bystřice pod Hostýnem
  Třídenní letní festival s názvem „Bystřice žije!“ se bude konat od pátku 3. června do neděle 5. června 2022. Ve spolupráci se zlínskou agenturou Velry...
 • 18. 6. 2022 - 18. 9. 2022
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s galerií Artrium zve na výstavu Zdeněk Burian: Za divy světa a prasvěta. Výstava se bude konat od 18.6. ...
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat