Bystřice pod Hostýnem

Zámek Bystřice pod Hostýnem

Z gotické tvrze, která je v Bystřici poprvé dokládána roku 1440, se mnoho nedochovalo. V polovině 16. století koupil panství Přemek z Víckova, který pravděpodobně přestavěl původní tvrz na renesanční zámek. Po požáru v roce 1594 zámek zdědila a v renesančním stylu nechala opravit Bohunka z Víckova se svým manželem Václavem Bítovským z Bítova. Od roku 1650 patřil zámek šlechtickému rodu Rottalů. Poslední členka rodu Marie Amálie, provdaná della Rovere di Monte l’Abbate, nechala přistavět v klasicistním stylu dvě křídla, která navazovala na části starého zámku. Tuto rozsáhlou přestavbu uskutečnil architekt František Antonín Grimm. Poslední stavební úpravou byla přístavba tzv. klozetové věže v roce 1889. V 1. polovině 19. století zadal tehdejší majitel zámku Jan Nepomuk hrabě Wengerský malíři Janu Svitákovi výmalbu svátečního kruhového sálu. Interiér je zdoben romantickou výmalbou s motivy egyptské krajiny. Po smrti hraběte Wengerského připadl zámek v roce 1827 šlechtickému rodu Loudonů, potomkům slavného generála. Prvním majitelem se stal Olivier svobodný pán z Loudonu, který se zasloužil o rozkvět zámeckého parku i celého města. V roce 1933 se Loudonové dostali do finančních potíží a zámek přešel do majetku státu. Ministerstvo obrany v něm později zřídilo vojenské sklady zdravotnického materiálu. Začala postupná degradace staveb. Od roku 1991 patří zámek městu a je rekonstruován.

V předzámčí sídlí několik odborů městského úřadu. V přízemních prostorách hlavní budovy najdou návštěvníci stálé expozice městského muzea, v prvním poschodí se konají výstavy, koncerty vážné hudby a svatební obřady.

Adresa

Bystřice pod Hostýnem

Turistické cíle

Expozice napoleonských vojáků Bystřice pod Hostýnem
mapa
Zámek Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem
mapa
Expozice Keramika 18. a 19. století Bystřice pod Hostýnem
mapa
Skalný Bystřice pod Hostýnem
mapa
Farní kostel sv. Jiljí Bystřice pod Hostýnem
mapa
Socha sv. Floriána Bystřice pod Hostýnem
mapa

Služby

Kalendář akcí

  • 4. 4. 2020 - 10. 5. 2020
    Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
    Město Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na tradiční bienále NAŠI. Třináctá výstava prací bystřických malířů, kreslířů, sochařů, řezbářů, fotografů a d...
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat