Tesák

Přírodní rezervace Tesák (750 m n. m.)

Přirozený porost jedlo-bučiny je jedním z nejlépe zachovaných porostů tohoto typu v Hostýnských vrších. Rezervace byla v roce 2001 rozšířena na současných 9 ha. Pralesovitý charakter rezervace je dán kmeny mohutných buků, jedlí a ležícími kmeny v různých stadiích rozpadu. Na prosvětlených místech zmlazuje především buk a jedle. V bylinném podrostu  je např. svízel vonný, kyčelnice devítilistá, kruštík modrofialový, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý, hluchavka bílá aj.

Adresa

Tesák
Chvalčov

Turistické cíle

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně Chvalčov
mapa
Svatý Hostýn Chvalčov
mapa
Rozhledna na sv. Hostýně Chvalčov
mapa
Stará křížová cesta Chvalčov
mapa
Socha sv. Antonín káže rybám Chvalčov
mapa
PR Tesák Chvalčov
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat