PP Pod Kozincem

Přírodní památku Pod Kozincem, vyhlášenou v roce 1955 na výměře 20,4 ha, představují jednosečné podhorské karpatské louky v západní části Hostýnských vrchů.

Přírodní památka Pod Kozincem se nachází na mírném svahu se severozápadní expozicí pod kótou Kozinec (479,1 m), asi 1 km severozápadně od středu obce Chvalčov, v nadmořské výšce 370–550 m. K lokalitě je přístup z Chvalčova po žluté turistické značce směrem na Javorník. Za obcí, u chatové oblasti, ze značky odbočíte vlevo, po polní cestě asi 500 m přímo vzhůru.

Důvodem vyhlášení je ochrana přirozené podhorské karpatské louky se vzácnou květenou. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin čeledi vstavačovitých, např. hojný prstnatec Fuchsův pravý v pestré škále barevných odstínů, prstnatec bezový, prstnatec májový, vstavač mužský znamenaný, hlavinka horská, pětiprstka žežulník pravá, bradáček vejčitý, okrotice bílá, okrotice dlouholistá. V pestrém bylinném porostu luk je hojně zastoupen kriticky ohrožený snědek pyrenejský kulatoplodý. Tento mediteranní druh, mající rozšíření původně na stepích. Na podmáčených místech je kromě již zmíněného prstnatce májového hojný mečík střechovitý, suchopýr úzkolistý, bezkolenec modrý, škarda měkká, jarmanka větší, svízel severní, hvozdík pyšný.

Adresa

PP Pod Kozincem
768 72 Chvalčov

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Keltské oppidum Chvalčov
2.4 km
mapa
Socha sv. Antonín káže rybám Chvalčov
2.4 km
mapa
Sochy svatého Cyrila a Metoděje Chvalčov
2.4 km
mapa
Stará křížová cesta Chvalčov
2.4 km
mapa
Svatý Hostýn Chvalčov
2.4 km
mapa
Rozhledna na sv. Hostýně Chvalčov
2.4 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat