NPR Porážky

Národní přírodní rezervaci Porážky tvoří rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem. Na jediné lokalitě v České republice se zde vyskytuje všivec statný. Rezervace byla vyhlášena v roce 1987 na výměře 49,76 ha.

Poloha

Národní přírodní rezervace se nachází 1,5 km SSZ od obce Vápenky v nadmořské výšce 490–515 m. K rezervaci se lze dostat z osady Suchovské mlýny v části Hryzlácký mlýn odbočením u ovčína severovýchodním směrem. Po 2,5 km stoupání se dostanete na hřeben a k hranici chráněného území.

Popis

Důvodem ochrany je zachování přirozených lučních společenstev s bohatým výskytem řady ohrožených druhů rostlin i živočichů. Kromě již zmíněného všivce statného se zde vyskytuje např. střevíčník pantoflíček, prstnatec bezový, vstavač mužský znamenaný a vstavač vojenský, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, tořič čmelákovitý Holubyho, kosatec různobarvý, kosatec trávovitý, hvozdík pyšný, len žlutý, plamének přímý aj.

Z ohrožených druhů bezobratlých zde byl zjištěn např. jasoň dymnivkový, modrásek modrolesklý, perleťovec dvouřadý a kopřivový, žluťásek barvoměnný, bělopásek topolový. Ze vzácných druhů ptáků zde žije křepelka polní, strnad luční, chřástal polní a v okraji luk v návaznosti na lesní porosty ojedinělý výskyt kulíška nejmenšího. Na lovu zde byl pozorován orel královský a orel křiklavý.

Další informace

Nejatraktivnější období k návštěvě je květen – období květu orchidejí, a červen, kdy kvete všivec statný.
Lokalita byla historicky využívaná jako jednosečná louka. V době kolektivního hospodaření byla občas přihnojena struskou. Sesuv půdy po nevhodném rekultivačním zásahu v roce 1976 v severním výběžku NPR zničil na rozsáhlém území původní vegetační kryt, místy odhalil podloží a téměř zničil populaci všivce. Na rekultivované ploše nad sesuvem byl proveden výsev kulturních trav a jetelovin. Od této události byla sesuvná plocha kosena ručně brigádnicky a stala se zajímavým místem pro studium sekundární sukcese – může zde být dokumentována obnova luk bez výrazného stádia ruderální vegetace. Díky pravidelnému managementu a záchranným výsevům se podařilo populaci všivce statného zachránit a rozšířit – v současné době cca 200 kvetoucích kusů.

Adresa

NPR Porážky
Slavkov, Nová Lhota

Najdete v okolí

Turistické cíle

NPR Porážky
NPR Porážky
0.9 km
mapa
Sviní hnízdo, přírodní památka
Sviní hnízdo, přírodní památka
1.1 km
mapa
PR Dolnoněmčanské louky
PR Dolnoněmčanské louky
1.4 km
mapa
Bahulské jamy, přírodní památka
Bahulské jamy, přírodní památka
1.9 km
mapa
Vápenky, přírodní památka
Vápenky, přírodní památka
2.1 km
mapa
Za lesem, přírodní památka
Za lesem, přírodní památka
2.7 km
mapa

Služby

Kalendář akcí

 • 1. 7. 2022 • 21:30 - 23:30
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu na zámeckém nádvoří. Film Po čem muži touží 2 se bude promítat v pátek 1.7.2022 ...
 • 7. 7. 2022 • 18:00
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Ve čtvrtek 7.7.2022 přivítáme na zámku v Bystřici pod Hostýnem v rámci Léta na nádvoří taneční a swingový orchestr Bedřicha Pukovce pod taktovkou Zdeň...
 • 8. 7. 2022 • 19:00
  Bystřice pod Hostýnem, Kino Klub Sušil
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu Párty Hárder: Summer Massacre, které proběhne v pátek 8.7.2022 v 19:00 hodin v ki...
 • 9. 7. 2022 • 19:00
  Bystřice pod Hostýnem, Kino Klub Sušil
  Kino Klub Sušil a město Bystřice pod Hostýnem zve na promítání filmu Řekni to psem, které proběhne v sobotu 9.7.2022 v 19:00 hodin v kině Sušil. Di...
 • 18. 6. 2022 - 18. 9. 2022
  Bystřice pod Hostýnem, Zámek Bystřice pod Hostýnem
  Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s galerií Artrium zve na výstavu Zdeněk Burian: Za divy světa a prasvěta. Výstava se bude konat od 18.6. ...
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat