Socha sv. Josefa

Na návsi před bývalou školou (dnes obecní úřad) se v kovové ohrádce zapuštěné do základu obohacené o oblázky kamenů nachází socha sv. Josefa. Socha světce v podživotní velikosti stojí na sloupu ve tvaru válce s rotační hlavicí, na němž je položen kvádr. Sv. Josef nese v pravé ruce Jezulátko hlavou opřenou o jeho pravou líc, na druhé straně v levé ruce kovanou lilii. Plechová destička s věnováním je umístěna v hranolu na sloupu, autor díla je zanesen v mramorové destičce v hranolu podstavce.

Adresa

Socha sv. Josefa
75114 Radkovy

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Kaple sv. Dominika Radkovy
0.0 km
mapa
Kříž z roku 1766 Radkovy
0.0 km
mapa
Pamětní kámen k založení obce Radkovy
0.1 km
mapa
Socha sv. Jana Nepomuckého Radkovy
0.1 km
mapa
Kříž z roku 1901 Radkovy
0.3 km
mapa
Socha P. Marie Hostýnské Radkovy
0.5 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat