Socha sv. Jana Nepomuckého

Na okraji obce u potoka je socha sv. Jana Nepomuckého. Památka je tvořena základnou o jednom schodu zapuštěným v zemi, podstavcem o čtyřech částech, římsou, nástavcem a sochou. Nástavec je jediný se zalomenými hranami, sokl je hranolovitý a římsa je zalomená do trojúhelníku. Pohledová strana obsahuje podpis autora na druhém schodu, výklenek se segmentovaným záklenkem, po stranách s vymodelovanými tordovanými sloupky pro sošku P. Marie a destičku s modlitbou v nástavci. Zadní stěna soklu slouží pro věnování. Socha světce je v podživotní velikosti a v lidovém duchu zobrazuje světce v mozzetě, rochetě a klerice, kolem krku se štolou a na šňůrce zavěšeným křížkem a na hlavě s biretem. Pravou ruku má sv. Jan před ústy jako symbol mlčenlivosti, v levé ruce o rameno opřený krucifix a pod ním palmovou ratolest a kolem hlavy v svatozáří je rozseto pět hvězd.

Adresa

Socha sv. Jana Nepomuckého
75114 Radkovy

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Socha sv. Josefa Radkovy
0.1 km
mapa
Kaple sv. Dominika Radkovy
0.2 km
mapa
Kříž z roku 1766 Radkovy
0.2 km
mapa
Pamětní kámen k založení obce Radkovy
0.2 km
mapa
Kříž z roku 1901 Radkovy
0.4 km
mapa
Socha P. Marie Hostýnské Radkovy
0.6 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat