Kříž z roku 1766

Na návsi za kaplí na betonovém podstavci je kříž z roku 1766. Jednotlivé části jsou čtyřboké a od sebe odděleny římsami, sokl je hranolovitý, v pohledové straně s reliéfem P. Marie Bolestné, vzadu s rokem 1896 (nejspíše rok rekonstrukce), na kříži je usazen korpus s destičkou. Tělo světice se ztrácí kolem pasu v oblacích – spolu vytváří ovál –, dýku vede přes pravé rameno a je ukončena u rukou, které jsou sepnuty před hrudí k modlitbě, hlava je nakloněna k pravému rameni, kolem ní svatozář. Korpus je mírně prověšen, hlavu má nakloněnu k pravému rameni, dlaně jsou sevřené, bederní rouška propletena před slabinami a v nohou zasazenu jednu skobu, vycházející ven z pravé nohy. V destičce nad hlavou uvedeno zdobeně J.N.K.Ž.

Adresa

Kříz z roku 1766
75114 Radkovy

Najdete v okolí

Turistické cíle

Kaple sv. Dominika Radkovy
0.0 km
mapa
Socha sv. Josefa Radkovy
0.0 km
mapa
Pamětní kámen k založení obce Radkovy
0.1 km
mapa
Socha sv. Jana Nepomuckého Radkovy
0.2 km
mapa
Kříž z roku 1901 Radkovy
0.3 km
mapa
Socha P. Marie Hostýnské Radkovy
0.4 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat