Naučná stezka Chodník Masarykových

Naučná stezka se 4 zastaveními, seznamující s krajinou a historií Chvalčova a okolí. Je vhodná pro pěší, délka trasy je 5,5 km.
Naučná turisticko - historická naučná stezka vás na 8 informačních tabulí seznámí s historií, zajímavostmi, faunou a flórou. Je lehká, nenáročná s převýšením 176 m a lze ji absolvovat průměrně za 2,5 hodiny. Přístupná je celoročně, po silných deštích a na sněhu jen s největší opatrností. Stezka je zřízena na památku pobytu T. G. Masaryka s rodinou v létě roku 1898 a vede místy, kudy Masarykovi rádi chodili.

Stezka začíná u zámku v Bystřici pod Hostýnem. Cesta pokračuje podél řeky Bystřičky, proti proudu do parku Zahájené. Trasa pokračuje podél rybníka v parku Zahájené, který volně navazuje na obec Chvalčov. Následujete-li značku modré kolečko, přijdete k železničnímu mostu, za kterým se nachází další zastavení Masarykův háj. Příjemná písčitá pěšina vás dovede k Lesní tělocvičně, u které přejdete přes Bystřičku po můstku na protější břeh. Cesta navazuje na dlážděný chodník až k domu č. 401 ve Chvalčově, ve kterém byli Masarykovi ubytováni. Tady je také od roku 1923 umístěna pamětní deska. Cesta pokračuje mírným stoupáním pod Kozinec (479 m n. m.) s výhledem do údolí Bystřice a na okolní vrcholy. Dál pokračuje až na hřeben Kozince. Stezka pak chatovou oblastní klesá ke Korytu, zdroji pitné vody. Dále trasa ubíhá asfaltovou cestou ke kapličce a k říčce Bystřičce. Chodník sleduje tok Bystřičky proti jejímu proudu, kolem hotelu Říka až k Jaroslavově studánce. Stezka zahýbá do údolí mezi vrchy Hostýn a Kuželík, zvolna stoupá a vyústí na paseku k poslednímu zastavení - ke krásně opravené chatě Švajgrovce.

O stezku pečuje obec Chvalčov.

Itinerář

1. Chvalčov |

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat