Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple je obdélníkového půdorysu s půlkruhovým závěrem. V průčelí ve štítu se nachází čtyřboká věžička s osmibokou lucernou zakončené dvouramenným křížem. Uvnitř lucerny je umístěn zvon. Nad vchodem do kaple je umístěna kruhová deska s vyrytým křížem a rokem 1874. Před kaplí stojí kříž z r. 1848.

Adresa

Nahošovice
Nahošovice 39
751 14 Dřevohostice

Kontakt

telefon: 602 953 120

Najdete v okolí

Turistické cíle

Socha P. Marie Růžencové Turovice
1.3 km
mapa
Kaple sv. Starosty Turovice Turovice
1.3 km
mapa
Zvonice Turovice
1.3 km
mapa
Zámek Dřevohostice Dřevohostice
1.5 km
mapa
Pamětní kámen Dřevohostice a Rychlé Šípy Dřevohostice
1.7 km
mapa
Kostel sv. Havla Dřevohostice
1.7 km
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat