PP Stráň

Přírodní památku Stráň, vyhlášenou v roce 1992 na ploše 8,6 ha, představuje travnatá stráň se soliterními lípami a skupinkami borovic, která klínovitě zabíhá do zalesněného západního svahu vrcholu Hostýna (734,6 m).

Přírodní památka se nachází v severozápadním úbočí Hostýnských vrchů, asi 0,6 km východně od Slavkova pod Hostýnem, v nadmořské výšce 450–620 m.

Důvodem vyhlášení je ochrana polopřirozeného ekosystému karpatských luk a pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin, zvláště vstavačovitých. Bylinná společenstva byla ovlivněna pastvou a sečí. Vynikají zde mnohé chráněné a ohrožené druhy rostlin, např. vstavač bledý, vstavač mužský znamenaný, vstavač kukačka, prstnatec bezový, prstnatec májový, pětiprstka žežulník pravá, kruštík růžkatý, kruštík širolistý, vemeník dvoulistý, okrotice bílá a okrotice dlouholistá. Vyskytuje se zde také kriticky ohrožený snědek pyrenejský kulatoplodý, který byl v ČR nalezen kromě Hostýnských vrchů pouze v části Bílých Karpat. Dále zde roste hořeček nahořklý, hořec brvitý, hořec křížatý, lilie zlatohlavá, orlíček planý, lýkovec jedovatý, jalovec obecný, prvosenka jarní, hvozdík kartouzek, jetel horský, kručinka barvířská, zvonek klubkatý aj.

Adresa

PP Stráň
768 61 Slavkov pod Hostýnem

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Hostýn - vrchol, 734 m n.m.
1.2 km
mapa
Muzeum na Svatém Hostýně Chvalčov
1.3 km
mapa
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně Chvalčov
1.4 km
mapa
Křížová cesta Dušana Jurkoviče Chvalčov
1.4 km
mapa
Kaple sv. Jana Sarkandra Chvalčov
1.5 km
mapa
Rozhledna na sv. Hostýně Chvalčov
1.6 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat